Zamknij

Mocny wzrost PKB w Polsce

Olga Papiernik
30.01.2018 10:33
Mocny wzrost PKB w Polsce
fot. Photo by Xochi on Unsplash

Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 4,6% r/r w 2017 r. wobec 2,9% wzrostu w poprzednim roku, podał wstępne szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Największy wpływ na PKB w 2017 miały spożycie i akumulacja brutto

Główną dźwignią oddziaływującą pozytywnie na wzrost PKB w 2017 r. były przede wszystkim spożycie i akumulacja brutto, poinformował prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Dominik Rozkrut.

- Tempo wzrostu gospodarczego 4,6% r/r w 2017 roku to jest stosunkowo dużo, jeśli porównamy to na przestrzeni kilkunastu lat. Nasz szacunek jest dwukrotnie większy niż szacunki wzrostu gospodarczego dla UE - powiedział Rozkrut podczas konferencji prasowej.

- Główną dźwignią oddziaływującą pozytywnie na wzrost PKB było przede wszystkim spożycie i akumulacja brutto - dodał.

Zwrócił także uwagę na - wyraźne wzrosty głównych agregatów ekonomicznych.

Sytuacja dot. inwestycji przedsiębiorstw była stabilna w 2017 r.

Nakłady inwestycyjne w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2017 r. spadły, ale w sektorze przedsiębiorstw sytuacja była stabilna, poinformowała powiedziała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach.

- Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne w 2017 r., to w przypadku sektora 'general government' obserwujemy tam spadki wydatków inwestycyjnych, ale w sektorze przedsiębiorstw sytuacja jest stabilna. Owszem, nie ma tutaj hurra optymizmu, nie ma boomu w wydatkach inwestycyjnych - powiedziała Jeznach podczas konferencji prasowej.

- Chciałabym dodać, że w nakładach na środki trwałe wg ESA są również wydatki militarne, które mają istotny wpływ na nakłady brutto na środki trwałe - wskazała też dyrektor.

W 2017 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7% wobec wzrostu o 2,2% w 2016 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,2%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,8% (w 2016 r. wzrost odpowiednio: 3,4% i 3,9%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 6,4% w 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,4% (wobec spadku odpowiednio o 1,9% oraz o 7,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18% wobec 18,1% w 2016 r.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2017 r. wzrosła o 4,3% r/r wobec wzrostu o 2,8% w 2016 r., podał także GUS. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,2% w ub.r. (wobec wzrostu o 3,6% w 2016 r.), wartość dodana brutto w budownictwie wzrosła o 11,5% w ub.r. (wobec spadku o 7,2% w 2016 r.). W handlu i naprawach wskaźnik ten wzrósł o 6,1% (wobec wzrostu o 4,6% w 2016 r.).

Wpływ popytu krajowego na PKB w 2017 r. wyniósł 4,5 pkt proc. (wobec 2,2 pkt w 2016 r.), wpływ spożycia ogółem sięgnął 3,3 pkt (wobec 2,6 pkt), wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 1 pkt wobec -1,6, pkt, podał także Urząd.

Trzynastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w ub.r. wyniósł średnio 4,52% (prognozy wahają się od 4,4% do 4,6%). Według nich, popyt krajowy wzrósł w ub.r. o 4,47% (prognozy od 4,3 do 4,7% r/r) spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,79% (prognozy od 4,7 do 4,8%). Ekonomiści spodziewali się wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w ub.r. o 3,24% (prognozy od 2,8 do 4%).

Wydajność w przemyśle wzrosła o 3,2% w całym 2017 r.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3,2% r/r w całym 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 3,2%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 5,6%, podano w komunikacie.

Penetracja telefonii komórkowej spadła r/r do 137,6% na koniec 2017 r.

Penetracja na rynku telefonii komórkowej w Polsce spadła do 137,6% na koniec grudnia 2017 r. ze 142,5% na koniec 2016 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

"W końcu grudnia 2017 r. liczba abonentów i użytkowników (usługi z przedpłatą) telefonii ruchomej ukształtowała się na poziomie 52,9 mln (liczba abonentów wyniosła 34,3 mln, a liczba użytkowników – 18,6 mln) i była o 3,5% mniejsza niż w końcu grudnia 2016 r. Liczba abonentów wzrosła o 6,1%, natomiast liczba użytkowników zmniejszyła się o 17,2%. Na 100 mieszkańców przypadało 137,6 abonentów i użytkowników (wobec 142,5 przed rokiem)" - czytamy w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r.".

GUS podał też, że Liczba telefonicznych łączy głównych 17 w sieci publicznej telefonii przewodowej w końcu grudnia 2017 r. wyniosła ok. 4,5 mln i była o ok. 6% mniejsza niż rok wcześniej.

"Na 100 mieszkańców przypadało 11,6 łączy głównych (w końcu 2016 r. – 12,4). Liczba łączy w dostępach ISDN 18 w końcu grudnia 2017 r. ukształtowała się na poziomie ok. 679 tys. (w tym ok. 93% zainstalowano w miastach) i była ok. 3% mniejsza niż w końcu 2016 r." - czytamy dalej.

Urząd poinformował także, że - według szacunków - w 2017 r. sprzedaż ogółem (w cenach stałych; łącznie z jednostkami poczty i telekomunikacji o liczbie pracujących do 9 osób) wyrobów i usług pocztowych (wpływy za wyroby i usługi pocztowe i kurierskie) i telekomunikacyjnych zwiększyła się o 4,1% r/r (wobec wzrostu o 1,3% w 2016 r.). W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób sprzedaż usług w cenach stałych była o 4% wyższa niż w 2016 r., przy czym większy wzrost sprzedaży zanotowano w usługach telekomunikacyjnych niż w usługach pocztowych i kurierskich.

ISBnews/OP