Zamknij

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przejmuje dział gospodarka

Olga Papiernik
12.01.2018 15:29
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przejmuje dział gospodarka
fot. East News

Do kompetencji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii należy dział 'gospodarka' dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, wynika z ogłoszonych dziś rozporządzeń prezesa Rady Ministrów z 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zobacz także

"1. Tworzy się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju. 2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarka i rozwój regionalny, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu." - czytamy w rozporządzeniu dot. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

"1. Tworzy się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 2. W skład Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wchodzą komórki organizacyjne dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju obsługujące sprawy działu gospodarka oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu." - czytamy natomiast w rozporządzeniu dot. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgodnie z osobnymi rozporządzeniami z 10 stycznia, minister inwestycji i rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, a minister przedsiębiorczości i technologii - kieruje działem administracji rządowej – gospodarka.

9 stycznia, w ramach rekonstrukcji Rady Ministrów ministrem przedsiębiorczości i technologii została Jadwiga Emilewicz, zaś ministrem inwestycji i rozwoju został Jerzy Kwieciński.

MGMiŻŚ będzie nadzorować gospodarkę wodną

Rada Ministrów zdecydowała o przeniesieniu komórek organizacyjnych zajmujących się gospodarką wodną z Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), wynika z opublikowanych rozporządzeń.

"Przekształcenie […] polega na wyłączeniu z Ministerstwa Środowiska, obsługującego sprawy działów gospodarka wodna i środowisko, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka wodna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu" – czytamy w rozporządzeniu dotyczącym Ministerstwa Środowiska.

W odrębnym rozporządzeniu zdecydowano o przekazaniu tych komórek organizacyjnych i pracowników do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r., podano także.

Ministerstwo Infrastruktury będzie nadzorować budownictwo, łączność i transport

Do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury należą obszary budownictwa, łączności i transportu, wynika z ogłoszonego dziś rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra infrastruktury.

"Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 2) łączność; 3) transport" - czytamy w rozporządzeniu.

Ponadto wśród organów podległych ministrowi infrastruktury lub przez niego nadzorowanych znajdują się: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czytamy także w dokumencie.

9 stycznia, w ramach rekonstrukcji Rady Ministrów, dotychczasowy minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk stanął na czele nowego resortu - Ministerstwa Infrastruktury.

ISBnews/OP