Zamknij

Czerwińska: 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora publicznego

Olga Papiernik
30.03.2018 13:08
czerwińska
fot. east news

Bardzo odpowiedzialna polityka fiskalna rządu sprawiła, że rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych, odkąd sektor ten został prawnie zdefiniowany i możliwe było liczenie państwowego długu publicznego, tj. od 1999 roku - komentuje minister finansów Teresa Czerwińska.

Komentarz szefowej MF do danych o zadłużeniu sektora finansów publicznych przekazało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Minister zwraca uwagę, że rok 2017 był pierwszym w historii rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych, nie licząc jednak 2014 r., w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS.

W komentarzu minister przypomina, że "na koniec 2017 r. państwowy dług publiczny (definicja krajowa) wyniósł 961,8 mld zł i był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 roku". "Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniósł natomiast 1.003,4 mld zł i był o 3,2 mld zł niższy w porównaniu z końcem 2016 r."

Spadek długu całego sektora wynikał z głównie ze spadku długu Skarbu Państwa, (który stanowi ponad 90 proc. państwowego długu publicznego) przy niewielkich spadkach zanotowanych również w pozostałych sektorach, w tym w samorządach. Spadek długu był możliwy dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa, którą zawdzięczamy przede wszystkim konsekwentnym działaniom rządu ukierunkowanym na uszczelnienie systemu podatkowego. To zaś skutkowało znaczącym obniżeniem potrzeb pożyczkowych w stosunku do wielkości planowanych. Istotną rolę odegrało też umocnienie złotego, co działało zmniejszająco na wyrażony w złotych dług Skarbu Państwa w walutach obcych - komentuje minister.

Teresa Czerwińska przypomina też, że - ograniczenie długu zostało zrealizowane równocześnie z niespotykanym dotąd wsparciem, które kierujemy w kierunku rodzin. To pokazuje, że w krótkim czasie zdecydowanie usprawniliśmy stan polskich finansów.

Minister finansów w swoim komentarzu przypomina, że zgodnie ze wstępnym szacunkiem PKB ogłoszonym w lutym przez GUS, relacja państwowego długu publicznego wyniosła 48,5 proc. PKB i była niższa o 3,4 punktu procentowego od poziomu z 2016 r., a relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wg definicji UE wyniosła 50,6 proc. i była niższa od poziomu z 2016 r. o 3,6 punktu procentowego.

"Strategia zarządzania długiem przewiduje, że spadek relacji długu publicznego do PKB, który nastąpił w 2017 r., będzie kontynuowany. Obecnie trwają prace nad Aktualizacją Programu Konwergencji, która zawierać będzie zaktualizowane prognozy wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Jego przyjęcie przez Radę Ministrów i przekazanie Komisji Europejskiej planowane jest do końca kwietnia br." - głosi komunikat MF.

PAP/OP