Zamknij

Mieszkanie bez wkładu własnego także dla bezdzietnych

18.10.2021 11:40
Mieszkanie bez wkładu własnego dla singli
fot. Marek BAZAK/East News

„Mieszkanie bez wkładu własnego” to program, który z jednej strony ma nam zapewnić dach nad głową, a z drugiej – skłonić do rodzenia dzieci. Single też jednak skorzystają z pomocy, ale w okrojonej części.

Mieszkanie bez wkładu własnego to jeden z pomysłów tworzących Polski Ład. Rząd dofinansuje hipotekę, ale tylko niektórym rodzinom. By skorzystać ze wsparcia, trzeba będzie spełnić szereg kryteriów. O wysokości dopłat zdecyduje m.in. liczba dzieci w rodzinie.

Posłanki Iwona Hartwich, Iwona Maria Kozłowska, Agnieszka Hanajczyk zaapelowały w interpelacji do premiera Mateusza Morawieckiego o zmiany w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Dlaczego?

Mieszkanie bez wkładu własnego nie tylko dla rodzin z dziećmi

Posłanki w interpelacji piszą o problemach młodych ludzi z dostępem do mieszkań. Jak czytamy „koszty najmu/kupna mieszkania oraz później utrzymania wymagają dużych nakładów finansowych, uniemożliwiając ten krok”.

W interpelacji zwrócono uwagę na fakt, że rząd faworyzuje rodziny z dziećmi w niemalże wszystkich programach pomocowych. „Dlaczego związki bezdzietne nie zostały ujęte w projekcie ustawy?” – pytają posłanki.

Piotr Uściński z resortu rozwoju i technologii zaprzeczył, jakoby program mieszkaniowy w Polskim Ładzie wykluczał osoby bez dzieci. „Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym nie wyklucza singli czy rodzin bezdzietnych” – czytamy w odpowiedzi.

Przedstawiciel resortu dodał, że program skierowany jest do osób posiadających zdolność kredytową, ale niedysponujących oszczędnościami na pokrycie wymaganego przez banki wkładu własnego. Ten w skrajnych przypadkach może wynosić nawet 30 proc. wartości nieruchomości.

Uściński wyjaśnił, że takie wsparcie może być udzielone kredytobiorcy prowadzącemu gospodarstwo domowe, „przez które należy rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną”. Program dotyczy zatem zarówno singli, małżeństw, jak i par z dziećmi.

Na pytanie o wsparcie bezdzietnych Uściński odpowiedział, że rząd łączy w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” cele mieszkaniowe i prorodzinne. Choć wsparcie obejmuje też osoby nieposiadające dzieci, to na znacznie hojniejszą pomoc mogą liczyć pary, które doczekały się potomstwa.

 

Projektowany mechanizm gwarantowanych kredytów mieszkaniowych łączy cele polityki mieszkaniowej i polityki prorodzinnej, zmierzającej do powstrzymania negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności 

Piotr Uściński

Poza gwarancją spłaty wkładu własnego rodziny z dziećmi skorzystają także z tzw. spłaty rodzinnej. W przypadku pojawienia się na świecie kolejnych dzieci rząd zwiększał będzie swój udział w spłacie długu wobec banku.

Wysokość otrzymanego finansowania w ramach tzw. spłat rodzinnych będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie:

  • 20 tys. zł w przypadku urodzenia drugiego dziecka,
  • 60 tys. zł – trzeciego i każdego kolejnego

Single i bezdzietne pary skorzystają z kolei z dopłat do wkładu własnego. Rząd za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. 

RadioZET.pl