Zamknij

Mama 4 plus. ZUS: wypłacono ponad 50 tysięcy emerytur

17.10.2019 08:25
Coraz więcej osób ze świadczeniem Mama 4 plus
fot. Shutterstock/vivooo (ilustracyjne)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał już ponad 50,6 tysiąca rodzicielskich świadczeń uzupełniających „Mama 4 plus” – poinformował rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin 
Zakład przyjął już ponad 59 tysięcy wniosków o wypłatę tego świadczenia. Wśród nich 180 wniosków złożyli mężczyźni.

Według danych ZUS wydano już prawie 56 tysięcy decyzji – w tym 50,6 tysiąca przyznających i 5,2 tysiąca odmawiających prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. W pięciu przypadkach wydano decyzję dla osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie, tj.: ukraińskie, duńskie, czeskie, mongolskie i rosyjskie.

„Mama 4 plus” to nowy program obowiązujący od 1 marca 2019 roku.

Zobacz także

Mama 4 plus. Dla kogo jest to świadczenie?

Świadczenie w wysokości minimalnej emerytury przysługuje osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury. Ta w 2019 roku wynosi 1100 złotych brutto, czyli 934,6 złotych netto.

Zobacz także

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Zobacz także

Chodzi o osoby ubezpieczone w ZUS albo w KRUS. Ważne jest też osiągnięcie wieku emerytalnego, co warunkuje uzyskanie świadczenia. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane ze wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.
Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Mama 4 plus. Kiedy wypłacane jest świadczenie?

Program obowiązuje od 1 marca. Każdy, kto złożył wniosek do ZUS, a ten został rozpatrzony pozytywnie, otrzyma świadczenie od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję. Wniosek należy złożyć do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury.

Zobacz także

Na program „Mama 4+” zarezerwowano w budżecie ponad 801 milionów złotych tylko na 2019 rok.  

RadioZET.pl/PAP