Zamknij

Maluch Plus 2021. Do kiedy nabór wniosków? [TERMINY]

30.09.2020 12:31
Maluch Plus 2021 - terminy, zasady, kwoty
fot. Dmitri Ma/shutterstock (ilustracyjne)

Dofinansowanie do żłobków w 2021 roku wyniesie 450 mln złotych. Trwa nabór wniosków w ramach programu Maluch Plus. Przypominamy o zasadach akcji i ważnych terminach.

Program Maluch Plus polega dofinansowaniu działalności instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać roczne dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że wciąż trwa nabór wniosków do przyszłorocznej edycji programu. Dzięki akcji Maluch Plus w 2021 roku ma powstać 20 tysięcy nowych placówek, zaś 90 tysięcy żłobków otrzyma dofinansowanie.

Maluch Plus. Na czym to polega?

Zarówno osoby fizyczne i prawne, jak i samorządowcy mogą ubiegać się o dotację na dalsze funkcjonowanie żłobków lub o ekstra pieniądze na powstanie nowych placówek.

Zobacz także

MRPiPS podsumowało, że dziś w całym kraju funkcjonuje ponad 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych oferujących blisko 192 tys. miejsc opieki. W porównaniu z 2015 rokiem, miejsc opieki nad najmłodszymi jest o prawie 100 tysięcy więcej.

Zależy nam, by ta dostępność była jeszcze większa, by rodzice zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach, nie musieli martwić się o opiekę nad swoimi pociechami. Dzięki programowi miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi systematycznie przybywa 

Marlena Maląg

W ramach tegorocznej edycji powstanie 20 tysięcy nowych placówek, zaś 90 tysięcy otrzyma dofinansowanie. Nabór do przyszłorocznej edycji rozpoczął się szybciej, bo już 7 września. Czasu na złożenie wniosków jest zatem więcej, podobnie jak większa jest pula pieniędzy do zgarnięcia. Mowa o 450 mln złotych.

Kto i do kiedy może złożyć wniosek?

Oferty w programie można składać w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce funkcjonowania żłobka. Zainteresowani mogą też zgłosić się przez ePUAP.

W programie wyróżniono 4 moduły wskazujące na cel i beneficjentów dofinansowania. 

  • Moduły 1a i 1b – adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego. To dofinansowanie do utworzenia w 2021 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania. W tym przypadku czas na złożenie wniosku mija 16 października 2020 roku.
  • Moduł 2 – adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez samorząd z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Wnioski w ramach tego modułu można składać do 6 listopada 2021 roku.
  • Moduł 3 i 4 . Moduł 3 zakłada dofinansowanie do tworzenia w 2021 roku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania. Moduł 4 to dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki). Wnioski w ramach tych modułów składać można do 6 listopada 2021 roku.

Zobacz także

Maluch Plus 2021. Wysokość dofinansowania

MRPiPS poinformowało o zwiększeniu kwoty dofinansowania jednego miejsca w placówce dla jednostek samorządu terytorialnego, w których są już inne żłobki. Kwota ta wzrosła z 25 tysięcy złotych w 2020 roku do 30 tysięcy. Samorządy, które chcą utworzyć pierwszą instytucję opieki nad dziećmi do lat trzech, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 33 tys. na jedno miejsce.

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na maksymalnie 10 tysięcy złotych na jedno nowe miejsce w żłobku i 5 tysięcy złotych na miejsce u dziennego opiekuna.

Na co można wydać otrzymane pieniądze? Środki te, w zależności od modułu w ramach którego wnioskodawca otrzyma wsparcie,  powinny sfinansować wydatki związane z utworzeniem lub funkcjonowaniem żłobka. Mowa o zakupie nieruchomości, kosztach budowlanych czy zakupie i montażu wyposażenia. Pieniądze te pomogą też sfinansować szkolenia dla personelu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i certyfikacji a także pensje dla pracowników.

RadioZET.pl