Zamknij

MI chce poprawić bezpieczeństwo na drogach

Olga Papiernik
01.02.2018 16:37
MI chce poprawić bezpieczeństwo na drogach
fot. East News

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji, których łączny koszt to ok. 136 mln zł. Są to zadania związane z rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś, budową lub przebudową mostów i estakad. Inwestycje te poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg, w szczególności przebudowę skrzyżowań, rond, pasów do skrętu w lewo, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych, chodników i ścieżek rowerowych.

Województwo pomorskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 20 na odcinku Korne - Kościerzyna 

W ramach zadania zostanie wykonane rondo, pas do skrętu w lewo, wyspy domykające dodatkowy pas, poszerzenie nawierzchni drogi do 7 m w celu wybudowania pasa do skrętu w lewo i wlotów na rondo, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie drogowe. Ponadto droga zostanie podniesiona do parametrów klasy GP.
Okres realizacji robót: 2018 - 2019 r.

Województwo kujawsko-pomorskie

Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 91 (dawniej nr 1) w miejscowości Przechowo wraz z odcinkiem drogi 

Inwestycja polega na rozbiórce istniejącej i budowie nowej estakady i węzła. Rozbudowa obejmuje: budowę dróg dojazdowych i związanych z tym obiektów budowlanych i inżynierskich, budowę ronda na skrzyżowaniu łącznicy węzła, budowę dodatkowych pasów ruchu, budowę ekranów akustycznych, wymianę oświetlenia, budowę kanału technologicznego.
Okres realizacji robót: 2017-2019 r.

Województwo warmińsko-mazurskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz (ul. Wojska Polskiego) 

Zadanie obejmuje: wzmocnienie nawierzchni do 11,5 ton na oś, poszerzenie jezdni do 7 m, usunięcie istniejącej konstrukcji nawierzchni i ułożenie nowej, przebudowę skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych.

Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo podlaskie

Rozbudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Wizna na drodze krajowej nr 64
Zakres zadania obejmuje rozbudowę mostu wraz z dojazdami, o łącznej długości 283 m.
Okres realizacji robót: 2019 r.

Rozbudowa mostu przez rzekę Marycha w miejscowości Pomorze na drodze krajowej nr 16
W ramach zadania rozbudowany zostanie most o długości 70 m na drodze krajowej nr 16.
Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo śląskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Rudniki

Inwestycja obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, wraz z możliwymi korektami geometrycznymi skrzyżowania (wynikającymi z projektu lokalizacji elementów sterujących sygnalizacją świetlną) oraz remont nawierzchni jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu, w szczególności niechronionych użytkowników drogi krajowej nr 91, przed negatywnymi skutkami spodziewanego wzrostu ruchu w czasie przebudowy obecnej drogi krajowej nr 1 do parametrów autostrady A1 (DK 91 jest drogą równoległą, alternatywną do DK 1).
Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Kłomnice

Zadanie polega na budowie dwóch sygnalizacji ostrzegawczych (znak D-6 z żółtym światłem pulsacyjnym) wraz z podświetleniem istniejących dwóch przejść dla pieszych.

Inwestycja ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu, w szczególności niechronionych użytkowników DK 91, przed negatywnymi skutkami spodziewanego wzrostu ruchu w czasie przebudowy obecnej drogi krajowej nr 1 do parametrów autostrady A1.
Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 52 w miejscowości Kęty
Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 343 m.
Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Młynka
Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 890 m.
Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 na odcinku Zofipole - Pobiednik Wielki
Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 480 m.
Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Igołomia
Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 365 m.
Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 7 na odcinku Wola Więcławska - Zerwana
Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości ponad 2 km.
Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 7 w miejscowościach Lubień, Tenczyn i Krzeczów
Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 1,5 km.
Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo lubelskie

Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112402L (ulica Dębowa) i drogą gminną nr 112421L (ulica Świerkowa) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła "Lublin Tatary" na obwodnicy Lublina w ciągu drogi krajowej nr 17
Zadanie polega na przebudowie istniejących skrzyżowań drogi krajowej nr 82 z drogami gminnymi (ul. Dębową i ul. Świerkową w m. Turka) na rondo turbinowe.
Okres realizacji robót: 2018 - 2019

Budowa mostu przez rzekę Świnkę w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Bodaczów
W ramach zadania wybudowany zostanie nowy most.
Okres realizacji robót: 2020 r.

PAP/OP