Zamknij

MF zwolni część przedsiębiorstw z zaliczek na podatek PIT

06.11.2020 18:21
firmularze podatku PIT
fot. Shutterstock

Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie zwalniające czasowo część przedsiębiorców będących płatnikami PIT z wpłacania zaliczek na podatek i podatek zryczałtowany. Możliwość późniejszego rozliczenia się dotyczyć będzie między innymi branży gastronomicznej, eventowej i fitness.

Podatki są podobno równie nieuchronne jak śmierć. Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie, które ma przynieść nieco ulgi przedsiębiorstwom objętych zakazem działania, opóźniając o pół roku terminy płatności zaliczek na PIT.

Fiskus jednak tych pieniędzy nie podaruje: przedsiębiorcy, którzy znajdują się teraz w ciężkiej sytuacji, będą musiały zgłosić się do skarbówki z zaległościami w 2021 roku.

Część przedsiębiorców później zapłaci zaliczki na podatek PIT

Z odroczenia płatności zaliczki na podatek PIT skorzysta według szacunków Ministerstwa Finansów około 70 000 przedsiębiorstw. Będą to podmioty, które ze względu na obostrzenia wprowadzane przez rząd nie mogą funkcjonować i straciły możliwość generowania przychodów.

Zobacz także

W rozporządzeniu MF mowa jest między innymi o przedsiębiorcach sprzedających odzież w wyspecjalizowanych sklepach oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe na straganach i targowiskach. Rozporządzenie obejmuje też: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów; działalność fizjoterapeutyczną; działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych. Prawo do opóźnienia płacenia zaliczek będą mieć także podmioty prowadzące obiekty służące poprawie kondycji fizycznej lub rozrywce.

Zobacz także

Opóźnienie ma wynosić pół roku: do 20 maja 2021 trzeba będzie uregulować zaliczki na podatek i podatek zryczałtowany pobrane przez płatników w październiku 2020, do 20 czerwca 2021 – za listopad 2020, a do 20 lipca 2021 za grudzień 2020.

Zobacz także

Zgodnie z projektem dotyczyć to będzie zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego określonych w art. 38 ust. 1 ustawy PIT (w zakresie zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 ustawy PIT, ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy); zaliczek określonych w art. 42 ust. 1 ustawy PIT (w zakresie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy PIT, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

NBP prognozuje, że w 2021 roku polska gospodarka wróci na ścieżki dynamicznego rozwoju, co pozwoli przedsiębiorstwom na ustabilizowanie sytuacji finansowej. Do tego czasu każda pomoc, nawet w postaci opóźnienia wpłat zaliczek na podatek, jest bezcenna.

RadioZET.pl/PAP