Zamknij

MF zaoferuje obligacje za 20-35 mld zł

Olga Papiernik
29.12.2017 12:51
MF zaoferuje obligacje za 20-35 mld zł
fot. PAP foto

Ministerstwo Finansów zorganizuje w I kw. 2018 r. 5-6 przetargów obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 20-35 mld zł, podał resort. Możliwy jest także jeden przetarg zamiany obligacji - w marcu, podano także. Szczegółowe informacje związane z ofertą bonów skarbowych będą podawane w miesięcznych planach podaży skarbowych papierów wartościowych, poinformował także resort.

"W styczniu planowane są dwa przetargi kasowe. Wielkość podaży na drugim przetargu uwzględnia wykup obligacji WZ0118 oraz płatności odsetkowe w łącznej kwocie 10 mld zł. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. Na początku roku nastąpi wpływ 1,2 mld euro z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży.

"W pierwszym kwartale 2018 r. możliwe są też emisje obligacji na rynkach zagranicznych, choć cały czas mamy na uwadze strategiczny cel ograniczania udziału długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa poniżej 30%. W 2017 r. znacząco się do tego celu zbliżyliśmy - udział ten spadnie z 34,4% prawdopodobnie poniżej 31%" - dodał wiceminister.

Na I kw. 2018 r. resort zaplanował pięć-sześć przetargów z łączną podażą 20-35 mld zł, przy czym struktura uzależniona będzie od sytuacji rynkowej, podano w komunikacie.

"Podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji budżetowej i rynkowej oraz konsultacji z inwestorami. Ewentualne przetargi bonów skarbowych odbywać się będą w ramach zarządzania poziomem rezerwy płynnościowej budżetu państwa. Emisje obligacji na rynkach zagranicznych uzależnione będą od sytuacji panującej na międzynarodowych rynkach finansowych i rynku krajowym" - czytamy w komunikacie.

W styczniu i w lutym przetargi nie są planowane, możliwy przetarg w marcu (przeprowadzenie uzależnione od sytuacji rynkowej) – do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w 2018 r., podano także.

"Szczegółowe informacje związane z ofertą bonów skarbowych będą podawane w miesięcznych planach podaży skarbowych papierów wartościowych" - czytamy dalej.

W zakresie finansowania zagranicznego możliwe są w I kw. emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych, a także emisje obligacji w formule private placement, wskazał także resort.

"Wstępnie szacujemy, że ponad jedna czwarta przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych została prefinansowana w roku bieżącym. Stan środków na koniec roku będzie wyraźnie ponad 20 mld zł. Ostateczne wartości będą znane po zamknięciu roku budżetowego" - poinformował także Nowak.

Wiceminister wskazał, że w listopadzie inwestorzy zagraniczni zmniejszyli swoje zaangażowanie w krajowych obligacjach skarbowych o 1,9 mld zł, co oznacza wzrost od początku roku o 7,5 mld zł. W grudniu obserwowaliśmy napływ inwestorów zagranicznych.

MF zaoferuje obligacje za 8-14 mld zł na dwóch przetargach w styczniu

Ministerstwo Finansów zaoferuje na dwóch przetargach w styczniu 2018 r. obligacje skarbowe o łącznej wartości 8-14 mld zł, podał resort. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane, podano także.

Na przetargu 4 stycznia zostaną zaoferowane papiery serii OK0720 / PS0123 / WZ1122/ WS0428 / WZ0528 o łącznej wartości nominalnej 3-5 mld zł, zaś 26 stycznia - obligacje tych samych serii o łącznej wartości 5-9 mld zł, przy czym możliwe są także inne obligacje typu WS albo IŻ, podano w komunikacie.

"W styczniu planowane są dwa przetargi kasowe. Wielkość podaży na drugim przetargu uwzględnia wykup obligacji WZ0118 oraz płatności odsetkowe w łącznej kwocie 10 mld zł. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. Na początku roku nastąpi wpływ 1,2 mld euro z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży.

Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłaszana 2 dni przed przetargiem w oparciu o aktualne warunki rynkowe i konsultacje z inwestorami, przypomniano w materiale.

ISBnews/OP