Zamknij

MF: przedsiębiorstwa będą się tłumaczyć z płacenia niskich podatków

14.09.2020 10:25
pieniądze na podatek
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Ministerstwo Finansów chce, żeby przedsiębiorstwa tłumaczyły rozbieżność między wysokością przychodów i płaconymi podatkami. Przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

CIT płacony przez przedsiębiorstwa nie zawsze odpowiada wysokości przychodów notowanych przez dane przedsiębiorstwo. Ministerstwo Finansów chce, żeby podmioty notujące obroty powyżej 50 mln euro rocznie podawały, jaka jest ich strategia podatkowa. Przepisy są wzorowane na prawie obowiązującym w Wielkiej Brytanii.

Pomysł MF to rozwinięcie już funkcjonującego prawa, nakładającego na przedsiębiorstwa obowiązek publikowania nie tylko wysokości przychodów, lecz także kwoty zapłaconych podatków. Wiceminister finansów Jan Sarnowski nie ukrywa, że resort chce w ten sposób przekonać biznes do ponoszenia odpowiedzialności za stan kraju, w którym funkcjonują.

Przedsiębiorstwa będą raportować politykę podatkową. MF chce zachęcić do płacenia większych podatków

Największe przedsiębiorstwa i korporacje chętnie korzystają z optymalizacji podatkowej. Dzięki temu, mimo osiągania stosunkowo wysokich przychodów, kwota odprowadzanego rocznie podatku bywa symboliczna. Ministerstwo Finansów chce to zmienić, wprowadzając obowiązek komentowania raportów finansowych i tłumaczenia, dlaczego istnieje rozdźwięk między obrotami danego podmiotu a wysokością rozliczenia z fiskusem.

Zobacz także

Dzięki temu każdy ma łatwy dostęp do informacji, czy podatek płacony w Polsce przez największe firmy znacząco nie odbiega od skali ich działalności w naszym kraju. To rozwiązanie wprowadzone na wzór brytyjski, gdzie miało na celu poprawę społecznej kontroli nad dużymi korporacjami. Jest ona realizowana przez opinię publiczną, media, ale i analityków oraz naukowców, dla których podatkowe dane wielkich koncernów są ważnym przedmiotem badań.

wiceminister finansów Jan Sarnowski

Nowe prawo ma wywrzeć presję na przedsiębiorstwa unikające płacenia podatków przez pokazanie ich praktyk opinii publicznej. Przy okazji MF chce wyłapać podmioty, który mogą stosować „dyskusyjne praktyki podatkowe”. Oficjalnie jednak to nie chęć przyłapania zbyt kreatywnych fiskalnie przedsiębiorstw jest powodem prac nad nowym prawem.

Zobacz także

Przedsiębiorstwa będą mogły wytłumaczyć, skąd bierze się np. istotna rozbieżność pomiędzy skalą osiąganych przez nie przychodów a wysokością płaconych w Polsce podatków. Wyjaśnią też, jakie jest źródło wykazywanej przez nie straty, która przecież często nie ma nic wspólnego z optymalizacją podatkową, a może być wynikiem decyzji bardzo korzystnych dla polskiej gospodarki, np. intensywnego inwestowania.

wiceminister finansów Jan Sarnowski

Z projektu wynika, że przedsiębiorstwa będą odpowiadać na pytania z formularza, w razie potrzeby uzupełniające je o poszerzone wyjaśnienia dotyczące określonych wydatków. Resort ma nadzieję, że nowe zasady raportowania zostaną przyjęte przez korporacje jako część polityki odpowiedzialności społecznej.

Zagłosuj

Czy płacenie wysokich podatków to odpowiedzialność społeczna?

Liczba głosów:

Ministerstwo Finansów podało, że opracowywane przepisy dotyczyć będą 2 700 spółek, czyli około 0,5% podatników CIT.

RadioZET.pl/Business Insider Polska