Zamknij

MF do końca br. nie przekaże środków z budżetu na rynek

Olga Papiernik
06.12.2017 13:50
MF do końca br. nie przekaże środków z budżetu na rynek
fot. East News

Ministerstwo Finansów nie przewiduje przekazywania środków z budżetu na rynek do końca tego roku, podał resort.

"Przepływy kasowe: krajowy rynek finansowy - budżet: Do końca 2017 r. nie występują wykupy i płatności odsetek z tytułu hurtowych SPW" - czytamy w komunikacie.

Do wykupu w 2017 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 0,5 mld zł, w tym:

* obligacje detaliczne: 0,3 mld zł,

* obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 0,2 mld zł, podano także.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec listopada 2017 r. zgromadzono środki w wysokości 44 mld zł, z czego w depozytach terminowych 34,1 mld zł oraz w depozytach typu ON 10 mld zł, poinformował też resort.

"Na koniec listopada 2017 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 607,6 mld zł wobec 576,7 mld zł na koniec 2016 r." - czytamy dalej.

Na koniec listopada 2017 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,51 (4,36 na koniec 2016 r.), a długu ogółem wyniosła 5,15 (5,27 na koniec 2016 r.), podano także.

"W październiku 2017 r. udział inwestorów zagranicznych w krajowych SPW spadł o 3,2 mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 201,9 mld zł, co stanowiło 32,8% zadłużenia w SPW ogółem (33,1% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych w grupie nierezydentów według stanu na koniec października 2017 r. wyniósł 29,9%" - czytamy też w komunikacie.

ISBnews/OP