Zamknij

MF chce wzmocnić rynek kapitałowy w Polsce

Olga Papiernik
16.01.2018 11:49
MF chce wzmocnić rynek kapitałowy w Polsce
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

- Ministerstwo Finansów  we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opracuje spójną i kompleksową strategię rozwoju rynku kapitałowego w Polsce do końca 2018 r., - poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

"Ministerstwo Finansów - dostrzegając niedostateczny udział krajowego rynku kapitałowego w zaspokajaniu potrzeb finansowych gospodarki, w tym również niski poziom długoterminowych inwestycji - przystąpiło, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w październiku 2017 r. do opracowania spójnej i kompleksowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Dokument ten stanowił będzie jednocześnie realizację postulatów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Program Budowy Kapitału i zostanie sporządzony do końca bieżącego roku" - napisał Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską.

Według niego, zgodnie z przyjętymi założeniami, strategia będzie składać się z trzech zasadniczych części: analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy i funkcjonujące na nim podmioty; rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia tych barier; właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych mających wzmocnić polski rynek kapitałowy.

- Zakłada się, iż przygotowywany dokument zawierał będzie również analizę wpływu obowiązujących zasad opodatkowania dochodów z inwestycji na rozwój krajowego rynku kapitałowego. Dokonana analiza i wypływające z niej wnioski stanowić będą podstawę do ewentualnych działań regulacyjnych w tym zakresie - dodał Gruza.

- Jednocześnie informuję, że obecnie harmonogram prac Rady Ministrów nie zawiera projektów regulacji, które obniżałyby stawki opodatkowania dochodów z inwestycji długoterminowych (powyżej 1 roku) - podkreślił także wiceminister.

Gruza wyjaśnił, że koncepcja obniżenia stawki opodatkowania dochodów z inwestycji długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) została wskazana w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju w ramach Obszaru Kapitał dla rozwoju jako jedno z działań, które ma być realizowane do 2020 r.

"Koncepcja ta stanowi jeden z filarów Programu Budowy Kapitału, będącego projektem strategicznym Strategii na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju w ramach Obszaru Kapitał dla rozwoju. Jako oczekiwany efekt obniżenia stawki podatku dochodowego od dochodów kapitałowych dla inwestycji powyżej 12 miesięcy w Programie Budowy Kapitału został wskazany wzrost skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania długoterminowego połączonego z promowaniem umiejętności planowania finansowego" - czytamy także.

ISBnews/OP