Zamknij

Lockdown. PIP kontroluje czy firmy przestrzegają przepisów tarcz antykryzysowych

11.02.2021 12:04
Kontrole pracodawców przez PIP
fot. Tomasz Kawka/East News

Lockdown spowodował, że PIP kontroluje czy firmy przestrzegają przepisów tarcz antykryzysowych. Inspektorzy sprawdzają czy szef słusznie obniżył pensję, wysłał na urlop lub czy wypłacił odpowiednią odprawę. Kontrole mogą się odbyć bez uprzedzenia pracodawcy, o każdej porze dnia i nocy.

Lockdown uniemożliwił prowadzenie biznesu w wielu sektorach. Rząd wyszedł z pomocą przedsiębiorcom i zaoferował wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.

Firmy, które skorzystały z rządowej pomocy muszą liczyć się z możliwością kontroli. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła sprawdzanie tysięcy firm. W sumie weźmie pod lupę 52 tysiące podmiotów gospodarczych. Tymczasem część firm szykuje się do ponownego otwarcia swojej działalności op tym, jak rząd warunkowo odmroził kilka sektorów.

Lockdown. Kontrole firm

Kontrole mogą, ale nie muszą być zapowiedziane. Inspektorzy mają prawo zapukać do właścicieli firm o każdej porze dnia i nocy. Mogą także wybrać kontrolę zdalną, czyli sprawdzenie stanu dokumentacji firmy na odległość.

Weryfikacja dotyczy przestrzegania przepisów tarcz finansowych w zakresie ochrony miejsc pracy, poziomu bezpieczeństwa pracowników i klientów, a także higieny pracy i zachowania reżimu sanitarnego w czasie pandemii COVID-19.

PIP kontroluje pracodawców

Zmiany w przepisach prawa pracy mogą prowadzić do nadużyć ze strony pracodawców wobec pracowników. Dlatego PIP przeprowadza kontrole w zakresie:

  • wypłaty wynagrodzeń po obniżeniu wymiaru czasu pracy lub przejściu na pracę zdalną
  • wysokość odpraw
  • udzielanie urlopów

Pracodawca powinien być przygotowany na niezapowiedzianą kontrolę, ale inspektorzy muszą zawsze okazać legitymację służbową i upoważnienie. Czasami właściciele firm są informowani z wyprzedzeniem o wizycie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. Wówczas przedsiębiorca ma czas na przygotowanie wskazanej w korespondencji dokumentacji.

Inspektorzy podczas kontroli mogą w szczególności skupiać się na zaktualizowanych ocenach ryzyka (o czynnik jakim jest koronawirus), wykazie prac oraz rejestrze pracowników narażonych na ten czynnik, wprowadzonych procedurach przeciwdziałających zakażeniu ich przestrzeganiu, jak również procedurach związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej

Andrzej Bączkowski, Główny Specjalista ds. BHP W&W Consulting

Inspektorzy poza kontrolą dokumentów firmowych sprawdzają stan BHP, stanowiska pracy, teczki pracownicze, regulaminy pracy oraz wynagrodzenia. W dobie pandemii ważnym obszarem jest także dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa w zakresie rozwiązań legislacyjnych, związanych z nowymi obowiązkami dla zakładu pracy, który musi przygotować: instrukcje i procedury, ocenę ryzyka zawodowego, protokoły badające przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz karty wypadków,a także dokumentację prac szczególnie niebezpiecznych i dokumentację maszyn i urządzeń w zakresie ich bezpiecznego użytkowania przez pracowników (certyfikaty zgodności, instrukcje, przeglądy i konserwacje).

Kontrola PIP. Co sprawdzają inspektorzy?

Kontrola dotyczy pracodawców, dlatego to szefowie firm powinni zadbać o przestrzeganie przepisów.

- Należy być przygotowanym na okazanie dowolnie wskazanego miejsca w zakładzie pracy oraz dowolnie wskazanego dokumentu, również z lat ubiegłych. Natomiast – również podczas przeprowadzania czynności przez inspektorów – musimy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Pracodawca ma obowiązek je przedstawić, a inspektorzy mają obowiązek się do nich stosować. Należy również udostępnić wydzielone miejsce na potrzeby osoby kontrolującej, umożliwiające swobodne zapoznanie się z dokumentacją – dodaje Andrzej Bączkowski, Główny Specjalista ds. BHP W&W Consulting.

Kontrole zdalne w czasie pandemii opierają się na przekazaniu wybranej przez inspektora dokumentacji, która może zostać poddana 24-godzinnej kwarantannie w jednostce PIP. Natomiast jeśli jest taka możliwość, wówczas dokumenty można przekazać drogą elektroniczną.

RadioZET.pl