Zamknij

L4 z powodu wypalenia zawodowego. Nowa choroba od 1 stycznia 2022

24.09.2021 18:18
lekarz wypisujący L4
fot. WOJTEK STEIN/REPORTER/East News

Wypalenie zawodowe od 1 stycznia 2022 roku będzie wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Oznacza to oficjalne uznanie przypadłości za chorobę. Lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia z pracy.

Praca – nawet ta dająca początkowo satysfakcję i poczucie spełnienia – na dłuższą metę może stać się nużąca. Nawet zaangażowani pracownicy mogą z czasem stracić zapał do wykonywania obowiązków, co zostało dostrzeżone i nazwane jako wypalenie zawodowe.

Zjawisko było badane przez lata, aż w końcu w 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że jest to „syndrom zawodowy związany z bezrobociem i zatrudnieniem”. Od 2022 roku zaś wypalenie zawodowe będzie uznawane za pełnoprawną chorobę.

Wypalenie zawodowe stanie się chorobą. Będzie można dostać na nie zwolnienie lekarskie

Międzynarodowa Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych to obowiązujący na całym świecie katalog systematyzujący wiedzę o chorobach. Jest podstawą działania dla systemów ochrony zdrowia.

Klasyfikacja jest owocem wieloletnich prac naukowców, którzy cały czas poszerzają wiedzę o ludzkim zdrowiu. Z tego powodu jest poszerzana o nowe jednostki chorobowe. Za taką będzie uznawane od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe.

Permanentne zmęczenie pracą może mieć różne objawy. Z jednej strony cierpiący na wypalenie pracownik może zachowywać się konfliktowo, agresywnie i cynicznie, z drugiej zaś może nastąpić wycofanie objawiające się narastającą nieufnością w kontaktach z innymi pracownikami.

Wypalenie zawodowe, przejawiające się w nasilającej się bezradności, stuporze i stanach lękowych wywołuje między innymi obniżenie odporności, przez co częściej dochodzi do infekcji, a przebieg chorób przewlekłych może ulec zaostrzeniu.

Oficjalne uznanie wypalenia za chorobę pozwoli walczyć z jego skutkami sprawdzonymi medycznymi sposobami. Lekarze będą mogli między innym uznawać niezdolność do pracy i wystawiać zwolnienia, w czasie których pracownicy będą mogli wracać do pełni sprawności.

RadioZET.pl/Business Insider Polska