Zamknij

Kupujemy więcej odzieży i obuwia

Olga Papiernik
19.01.2018 15:57
Kupujemy więcej odzieży i obuwia
fot. Daniel von Appen on Unsplash

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w grudniu br. o 2,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 10,2%.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Piętnastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 0,5% do 5,6% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 3,06% wzrostu r/r w grudniu ub. r. wobec wzrostu o 9,1% r/r w listopadzie ub.r.

W okresie styczeń - grudzień ub. r. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 6,0% r/r w XII, konsensus: +7,7%

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 6,0% r/r w grudniu 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 16,6%.

Prognozy czternastu analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 5,8% do 10,9% wzrostu, przy średniej na poziomie 7,74% wzrostu.

W okresie styczeń-grudzień 2017 r. sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) była wyższa o 8,4% r/r.

Ceny producentów wzrosły o 0,3% r/r w XII; konsensus: +0,6%

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w grudniu ub. r. o 0,3% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 1,8% r/r - w listopadzie), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,3% w grudniu.

Analitycy spodziewali się, że w przypadku cen producentów w grudniu 2017 r. odnotowaliśmy od -0,2% r/r spadku do 1,9% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 0,64% r/r (wobec wzrostu o 1,8% r/r w listopadzie br.).

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2017 r. wzrosły o 1,4% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

Produkcja firm budowlanych wzrosła o 12,7% r/r w XII, konsensus: +11,5%

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w grudniu br. o 12,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost 26,9 %.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 11,51% (prognozy od 7% do 18,6% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 19,8% r/r w listopadzie br.

W okresie styczeń - grudzień ub r. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu w 26 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2017 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu br. o 0,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,1%) i o 1,8% niższa w porównaniu z listopadem br.

W okresie styczeń-grudzień produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była o 2,9 wyższa r/r.

"W stosunku do grudnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - 14,3%, produkcji pozostałego sprzętu transportowego - 11%, metali - o 10,7%, papierów i wyrobów z papieru - 7,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - 7,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - 6,9%, urządzeń elektrycznych - 6,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - 6,3%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 6 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 18,4%, produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - 6% oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych o 2%.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była większa w grudniu br. o 12,7% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 8%) i o 26,9% w porównaniu z listopadem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 17,6% wyższym niż w grudniu ub. roku i o 3,1 % wyższym w porównaniu z listopadem br.

"W stosunku do grudniu ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 32,5%, w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 33,3%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 13,9%" - czytamy dalej.

W XII największy wzrost r/r sprzedaży det. w 'tekstylia, odzież, obuwie'

Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w ujęciu r/r w cenach bieżących) w grudniu 2017 r. odnotowano w dziale "tekstylia, odzież, obuwie" - o 18,6% r/r oraz "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" - o 9,8% r/r, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Ogółem, sprzedaż detaliczna w grudniu ub. r. (w cenach bieżących) wzrosła o 6,0% r/r (wobec oczekiwanych 7,7% wzrostu).

sprzedaz detaliczna zmiany

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

ISBnews/OP