Zamknij

Rzecznik Finansowy reaguje na niedozwolone klauzule w umowach

17.08.2020 12:25
Kredyty w bankach. Rzecznik Finansowy reaguje na niedozwolone klauzule
fot. Antonio Guillem/Shutterstock (ilustracyjne)

Pożyczkodawcy uniemożliwiają obniżenie rat kredytów nawet po spadku stóp procentowych - alarmuje Rzecznik Finansowy. Wystąpił do banków i innych instytucji o wyjaśnienia w tej sprawie. 

Rzecznik Finansowy (RF) Mariusz Jerzy Golecki zwrócił uwagę na mechanizm tzw. klauzuli minimalnego oprocentowania w umowach lub regulaminach kredytu bądź pożyczek zawieranych przez podmioty rynku finansowego z kredytobiorcami i pożyczkobiorcami będącymi osobami fizycznymi nie pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu lub pożyczki w związku ze zmianą stopy referencyjnej poniżej ustalonego progu.

"W konsekwencji, pomimo spadku wysokości stopy referencyjnej WIBOR, wysokość raty kredytu nie zmniejsza się poniżej tego minimalnego progu" - napisano w komunikacie biura RF.

Niedozwolone klauzule w umowach

W związku z tymi praktykami RF zdecydował o przeprowadzeniu szczegółowej analizy materiałów, które mają zostać przekazane przez instytucje finansowe, tak aby ocenić, czy postanowienia dotyczące minimalnego oprocentowania kredytów nie stanowią niedozwolonych klauzul umownych określonych w kodeksie cywilnym.

Zobacz także

Problem tak zwanych klauzul minimalnego oprocentowania został zauważony przez naszych ekspertów jako niepokojąca tendencja na rynku. Potwierdzają ją kolejne wnioski składane przez klientów instytucji finansowych do Biura Rzecznika Finansowego

Mariusz Jerzy Golecki

Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę na najnowsze stanowisko Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do zagadnienia minimalnego oprocentowania (tzw. "dolnego progu") w umowie kredytu, przedstawione w wyroku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie banku Ibercaja Banco (C-452/18).

Według Rzecznika Trybunał przyznał w tym stanowisku, że co do zasady, postanowienie odnoszące się do "dolnego progu" jest objęte "głównym przedmiotem" umowy w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Zobacz także

- Niemniej jednak, aby wyłączyć badanie abuzywności (sprawdzanie klauzul niedozwolonych - przyp. red.) tego postanowienia, powinno ono spełniać wymóg przejrzystości - wskazał Rzecznik.

Wedle niego Trybunał wyjaśnił w wyroku banku Ibercaja Banco, jak należy rozumieć ów wymóg w kontekście klauzuli minimalnego oprocentowania.

"Z tego wyroku wynika, że wymóg przejrzystości ciążący na przedsiębiorcy na mocy przepisów (unijnej - przyp. red.) dyrektywy 93/13 oznacza, że przy zawieraniu umowy kredytu o zmiennej stopie oprocentowania, zawierającej postanowienie dotyczące minimalnego oprocentowania, konsument musi być w stanie zrozumieć konsekwencje ekonomiczne, jakie wynikają dla niego z mechanizmu będącego rezultatem zastosowania tego postanowienia, w szczególności dzięki udostępnieniu informacji o kształtowaniu się w przeszłości wskaźnika na podstawie, którego obliczana jest stopa oprocentowania" - podsumował RF. 

RadioZET.pl/PAP