Zamknij

Kraśnik: „strefa wolna od 5G” poparta przez radnych

24.09.2020 15:42
mężczyzna z telefonem 5G w ręce
fot. Shutterstock

Kraśniccy radni zagłosowali za rozpatrzeniem zakazu telefonii komórkowej 5G w mieście. Poparcie otrzymała petycja Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G, która przewiduje także między innymi nakaz zdemontowania sieci Wi-Fi w szkołach.

Strefa wolna od 5G może powstać w Kraśniku. Miasto przyjęło już wcześniej uchwałę o ogłoszeniu się „strefą wolną od LGBT”, przez co straciło 10 mln euro dotacji z Funduszy Norweskich. Mieszcząca się w okolicach Lublina miejscowość została ponadto wykluczona z unijnego „Partnerstwa miast” i nie przyznano jej środków z UE.

Przyjęta przez radnych petycja „ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większa ekspozycja na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości” wnosi między innymi o zdemontowanie sieci Wi-Fi funkcjonujących w szkołach oraz zobowiązanie uczniów do przestawiania w czasie lekcji telefonów na tryb samolotowy.

Kraśnik może stać się „strefą wolną od 5G”. Radni poparli petycję Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G

Kraśniccy radni zadecydowali o poparciu petycji złożonej przez Stowarzyszenie Koalicja Polska Wolna od 5G. Znalazły się w niej między innymi słowa o zakazie wprowadzenia standardu 5G do miasta, uzasadniane podejrzeniami o szkodliwym wpływie tej technologii na ludzkie zdrowie.

Wnosimy o to, aby w uchwale Rada Miasta wyraziła negatywne stanowisko wobec: wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku.

petycja Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G

Radni poparli także inne punkty postulowane przez Stowarzyszenie, w tym nakaz zdemontowania sieci Wi-Fi funkcjonujących w kraśnickich szkołach oraz wprowadzenie obowiązku przełączania telefonów uczniów w tryb samolotowy oraz zakazania używania urządzeń mobilnych podczas przerw.

Zobacz także

Przyjęta petycja zakłada także przeprowadzenie akcji informującej mieszkańców o rzekomej szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego.

Za przyjęcie petycji głosowało 9 radnych, 6 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Tym samym Rada Miasta Kraśnik postanowiła, że propozycje są „warte uwzględnienia”.

Zagłosuj

Popieracie "strefy wolne od 5G"?

Liczba głosów:

RadioZET.pl/Nasze Miasto Kraśnik