Zamknij

Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Rząd zaktualizował dokument

30.04.2021 17:37
Krajowy Plan Odbudowy. Jakie zmiany wprowadziło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/EastNews

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności był konsultowany publicznie od 26 lutego do 2 kwietnia 2021. W ostatni piątek przed majówką (30 kwietnia 2021) został wysłany do Unii Europejskiej. Sprawdzamy, jakie zmiany w treści dokumentu zostały wprowadzone w części dotacyjnej i pożyczkowej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

  1. Konsultacje i wysłuchania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy
  2. Najważniejsze zmiany w KPO
  3. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - pełny dokument

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności może zostać zasilony kwotą 58 mld euro z unijnego budżetu. Dokument liczy 498 stron i jest do pobrania w formacie PDF.

Zgodnie z rządowym pomysłem, pieniądze miałyby zostać przeznaczone na: odporność i konkurencyjność gospodarki (18,6 mld zł), zieloną energię i zmniejszenie energochłonności (28,6 mld zł), transformację cyfrową (13,7 mld zł) oraz zieloną i inteligentną mobilność (27,4 mld zł).

Konsultacje i wysłuchania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że marcowe konsultacje społeczne i wysłuchania publiczne znacząco wpłynęły na ostateczny kształt Krajowego Planu Odbudowy.

Zainteresowanie dokumentem było duże. Odbyliśmy dziesiątki godzin inspirujących rozmów. A po konsultacjach i wysłuchaniach dokładnie przeanalizowaliśmy każdą uwagę i opinię

Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy. Konsultacje publiczne projektu KPO trwały 35 dni. W tym trzy dni przeznaczono na spotkania z udziałem ponad 10 tys. uczestników online,5 wysłuchań, 5,5 tys. opinii nadesłanych przez formularz na stronie internetowej.

Najważniejsze zmiany w KPO

Przygotowany przez rządzących dokument został m.in. uzupełniony o dwie dodatkowe części: dotacyjną i pożyczkową.
Zmiany w części dotacyjnej KPO:

•    Większa pula na inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry, związane z rozszerzeniem działalności z kwoty 300 mln euro na 500 mln euro
•    Większa pula na inwestycje dotyczące skracania łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym z 500 mln euro na 1,2 mld euro. Wsparcie rozszerzono również na projekty związane ze sprzedażą bezpośrednią z gospodarstwa rolnego, dofinansowaniem zakupu niskoemisyjnych środków transportu, włączenie do grupy beneficjentów rolników prowadzących sprzedaż artykułów żywnościowych
•    Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z doposażeniem pracowników umożliwiającym im pracę zdalną
•    Uzupełniono reformę związaną z likwidacją barier dla OZE o ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych
•    Zaplanowano stworzenie sieci liderów rozwoju cyfrowego, którzy wesprą samorządy oraz wskazane przez nie placówki, a także instytucje najbardziej potrzebujące wsparcia  i poszczególne grupy obywateli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i doposażenia w sprzęt informatyczny. Lokalni liderzy zostaną przeszkoleni, tak aby stanowili wsparcie dla społeczności lokalnej, w szczególności osób wykluczonych cyfrowo
•    Większa pula pieniędzy na wsparcie i modernizację placówek leczniczych. Na ten cel w sumie trafi 2,1 mld euro. 700 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych
•    Więcej pieniędzy na rozwój i zwiększenie liczby kadr medycznych do 700 mln euro
•    Większa pula na wymianę taboru autobusowego na nisko lub zeroemisyjny do 1,1 mld euro
•    Więcej środków na linie kolejowe z 2,09 mld euro na 2,3 mld euro
•    Większa kwota na wsparcie zakupu pasażerskiego taboru kolejowego z 399 mln euro na 965 mln euro
•    Podkreślono możliwość finansowania infrastruktury rowerowej w zakresie budowy spójnych sieci dróg rowerowych w miastach wraz z parkingami rowerowymi

Zmiany w części pożyczkowej KPO:
•    Dodano inwestycje dotyczące rozwoju przemysłu kosmicznego (150 mln euro)
•    W ramach rozwoju sieci przesyłowych i inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej dodano 200 mln euro na budowę magazynów energii elektrycznej
•    Zwiększono środki na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych do 3,2 mld euro
•    Dodano inwestycje w zakresie zielonego budownictwa wielorodzinnego o wartości 1,2 mld euro.
•    Dodano nową inwestycję dotyczące zwiększenia potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich do 667 mln euro
•    Wzmocniono inwestycje w zakresie wykorzystania cyfrowych rozwiązań w edukacji. Dodano 700 mln euro
•    Wskazano, że dodatkowe 150 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych w zakresie infrastruktury
•    Dodano inwestycje w transport szynowy w miastach (200 mln euro)
•    Dodano inwestycje dotyczące zakupu pasażerskiego taboru kolejowego szczebla regionalnego - 500 mln euro

Zmiany objęły także system wdrażania, opis roli samorządu terytorialnego czy skład Komitetu KPO.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - pełny dokument

KPO to dokument, który ma być podstawą do wypłacenia z unijnej kasy kilkudziesięciu miliardów na wsparcie dla polskiej gospodarki.

Pełne brzmienie dokumentu i plik PDF do pobrania znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kpo-po-konsultacjach

RadioZET.pl/PAP