Zamknij

KE: Polska dostanie z funduszu odbudowy 18,9 mld euro

17.09.2020 15:49
KE: Polska dostanie z funduszu odbudowy 18,9 mld euro
fot. Marian Weyo/Shutterstock (ilustracyjne)

Komisja Europejska proponuje, żeby Polska dostała 18,9 mld euro dotacji z funduszu odbudowy w latach 2021-2022, a w roku 2023 r. dodatkowe do 4,1 mld euro. 

Pandemia koronawirusa i spowodowane przez nią obostrzenia przyniosły jeden z największych kryzysów gospodarczych w historii Unii Europejskiej. Dla złagodzenia skutków recesji liderzy państw unijnych na lipcowym szczycie wynegocjowali fundusz odbudowy (Instrument odbudowy i odporności).

Z przedstawionych przez KE wyliczeń wynika, że na lata 2021-2022 Polsce przypadnie 18,9 mld euro. Natomiast w 2023 r. dodatkowe do 4,1 mld euro. Ta ostatnia kwota będzie jednak ostatecznie uzależniona od wskaźników bezrobocia w Polsce.

Bruksela rozdziela 750 mld euro na walkę z kryzysem

Najwięcej środków w latach 2021-2022 ma przypaść Hiszpanii - 43,5 mld euro i Włochom - 44,7 mld euro. Francja ma otrzymać 22,7 mld euro, a Niemcy 15,2 mld euro.

Zobacz także

Liczący 750 mld euro fundusz odbudowy został uzgodniony na lipcowym szczycie w Brukseli. Porozumienie zakłada, że będzie się na niego składało 390 mld w dotacjach i 360 mld euro w pożyczkach.

Największą jego częścią ma być Instrument odbudowy i odporności (ang. Recovery and Resilience Facility).

Zgodnie z porozumieniem szefów państw i rządów wypracowanym podczas lipcowego szczytu UE, będzie on liczył 672,5 mld euro. Unijni liderzy zdecydowali, że na kwotę tę będzie się składało 360 mld euro pożyczek i 312,5 mld euro grantów.

Komisja Europejska określiła w czwartek strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania instrumentu odbudowy i odporności na 2021 roku.

Jakie wymagania stawia Bruksela?

Aby skorzystać z niego, państwa członkowskie muszą przedłożyć projekty tzw. planów naprawy i odporności, w których nakreślone są krajowe programy inwestycji i reform, zgodnie z kryteriami polityki UE.

Zobacz także

Plany naprawy i odporności państw członkowskich powinny uwzględniać wyzwania w zakresie polityki gospodarczej określone w zaleceniach dla poszczególnych krajów z ostatnich lat, w szczególności z 2019 i 2020. Powinny również umożliwić państwom członkowskim zwiększenie ich potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i odporności gospodarczej i społecznej, a także sprostanie ekologicznej i cyfrowej transformacji.

Ministerstwo Rozwoju miało w środę przedstawić szczegóły Krajowego Planu Odbudowy, ale zaplanowane w tej sprawie spotkanie dla dziennikarzy odwołano.

Zobacz także

Komisja zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia w swoich planach inwestycji w "obszary flagowe". Są to m.in. czyste technologie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych, inteligentny transport, wprowadzenie szybkich usług szerokopasmowych, w tym sieci światłowodowe i 5G, cyfryzacja administracji publicznej i usług, w tym systemów sądownictwa i opieki zdrowotnej.

Komisja wezwała też Parlament Europejski i Radę do jak najszybszego uzgodnienia wniosku ustawodawczego, aby instrument zaczął działać od 1 stycznia 2021 roku.

Termin składania planów naprawy i odporności upływa 30 kwietnia 2021 r. KE zachęca jednak państwa członkowskie do przedkładania wstępnych projektów planów już od października 2020 roku.

RadioZET.pl/PAP