Zamknij

ZUS, kredyty, podatki. Zmiany dla firm w związku z koronawirusem

11.03.2020 07:53
Koronawirus a firma. Zmiany w ZUS, dopłaty do kredytów i ulgi w podatkach
fot. PAP/Piotr Nowak

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało szereg zmian, które mają ułatwić firmom prowadzenie działalności gospodarczej. Przez koronawirusa przedsiębiorcy ponoszą wyższe koszty swojego biznesu.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Epidemia koronawirusa odpowiedzialna jest za przerwanie łańcucha dostaw i wyższą absencję pracowników. Przedsiębiorcy mierzą się nie tylko z większym popytem na niektóre produkty, a co za tym idzie – pustymi półkami, ale także muszą dokładać do biznesu.

Ministerstwo Rozwoju postanowiło ulżyć firmom w trudniej sytuacji finansowej i wprowadziło zmiany. Będą nowe zasady płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, preferencje podatkowe, nowe narzędzia mające poprawić płynność finansową, w tym dopłaty do kredyty, a także rządowe wsparcie na rynku pracy.

Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał mnie do przygotowania pakietu rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców. W efekcie intensywnych spotkań irozmów w ostatnich dniach stworzyliśmy katalog działań, które mogą wesprzeć nasze firmy w obecnej sytuacji 

– mówi minister Jadwiga Emilewicz

Pakiet zmian dla firm obejmuje:

 • Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS
 • Poprawę płynności finansowej firm - instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów
 • Ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów
 • ułatwianie rozliczenia VAT – nowy JPK_VAT z deklaracją wejdzie w życie nie 1 kwietnia, lecz 1 lipca
 • ułatwienia w split payment
 • przesunięcie z kwietnia na lipiec terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • wcześniejsze zwroty VAT
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej
 • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej m.in. przy składkach na ZUS
 • zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm
 • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) - stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat
 • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK
 • udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 procent kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80 procent kwoty kredytu.
 • dopłaty do oprocentowania kredytów -poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię
 • skrócenie - z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem firmy. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 procent. W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 procent zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobacz także

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek ZUS, układ ratalny, umorzenie należności.

Co więcej, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na zasiłek chorobowy z ZUS. Warunkiem jet otrzymanie zwolnienia lekarskiego albo decyzji państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji. Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną, albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Koronawirus w Polsce

W Polsce odnotowano 22 przypadku zakażenia wirusem (stan na 11 marca). Osoby, u których wykryto koronawirusa przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

Zobacz także

Koronawirus z Wuhan Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

RadioZET.pl/PAP