Zamknij

Więcej firm do kontroli. Rząd zaostrza przepisy

12.04.2021 17:49
Więcej firm do kontroli. Rząd zaostrza przepisy
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/EastNews

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych. Jego autorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kogo obejmą zmiany?

Lockdown doskwiera przedsiębiorcom na wielu polach. Tysiące firm odnotowało spadek przychodów, klienci rzadziej zamawiają ich produkty, a rząd zapowiada kolejne kontrole.

Z projektu nowego rozporządzenia wynika, że będą one dotyczyć ok. 550 przedsiębiorców, którzy przekazują dane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej.

Lockdown. Nowe kontrole przedsiębiorców

W rządowym projekcie pojawiły się propozycje nowych rozwiązań. Jedną z nich jest możliwość objęcia kontrolą wszystkich pozostałych przedsiębiorców przekazujących dane rynkowe, a nie tylko tych, którzy dokonują zakupu i uboju bydła rzeźnego lub zlecają taki ubój, jak miało to miejsce w dotychczasowych przepisach.

Aby było możliwe dalsze prowadzenie czynności kontrolnych wśród przedsiębiorców raportujących dane rynkowe do ministerstwa, musi nastąpić również aktualizacja i odpowiednie dostosowanie przepisów, dotyczących kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych.

Już sama świadomość podlegania kontroli spowoduje, że przedsiębiorcy będą z większą starannością i co również istotne w terminie przekazywać dane do ministerstwa. Świadczą o tym kontrole, które są już regularnie prowadzone na rynku mięsa wołowego. Dzięki temu możliwa jest szybsza weryfikacja danych oraz terminowe wydanie biuletynów informacyjnych na podstawie przesłanych danych, co w przypadku dość zmiennej sytuacji podażowo-popytowej powoduje, że dostęp do bieżącej i rzetelnej informacji jest szczególnie istotny dla wszystkich uczestników rynku

fragment uzasadnienia projektu

Rządzący zaproponowali w nowym dokumencie, aby z wyjątkiem firm, które dokonują skupu i uboju bydła (gdzie odbywają się kontrole kwartalne), raz na 3 lata również byli kontrolowani pozostali przedsiębiorcy włączeni do systemu raportowania danych rynkowych.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, wówczas minister rolnictwa będzie mógł w określonych przypadkach zlecić Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przeprowadzenie dodatkowych kontroli, np. gdy przedsiębiorcy są zobowiązani do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych, a ich nie przekazują lub przekazywane dane są niezgodnie z otrzymanym zawiadomieniem bądź jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne ze stanem faktycznym.

RadioZET.pl/PAP