Zamknij

Kontrole w centrach handlowych pod Łodzią

Olga Papiernik
10.10.2018 11:23
centrum handlowe
fot. EAST NEWS

9 października 2018 r. Łódzki Urząd Celno-Skarbowy wszczął 11 kontroli celno-skarbowych wobec podmiotów gospodarczych, związanych z obrotem towarami w centrach handlowych w Rzgowie i Głuchowie. Wobec 5 z tych podmiotów wszczęto już postępowanie karne skarbowe.

W godzinach porannych funkcjonariusze i pracownicy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, wsparci przez funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, jednocześnie wkroczyli na teren 20 punktów w województwie łódzkim i śląskim. Przeszukano stoiska handlowe, biura, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i miejsca zamieszkania oraz pojazdy. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację związaną z obrotem gospodarczym, komputery, telefony i inne nośniki informacji, zawierające dowody istotne dla postępowania.

Jest to kontynuacja działań prowadzonych na terenie centrów handlowych w maju 2018 r.

Prowadzone od dłuższego czasu czynności analityczne, kontrolne i procesowe, związane z działalnością umiejscowionych pod Łodzią centrów handlowych, pozwoliły zebrać materiały świadczące o nieewidencjonowaniu obrotu gospodarczego przez 5 podmiotów związanych z podłódzkimi centrami handlowymi. Wartość niewykazanego obrotu ww. podmiotów oszacowano wstępnie na kwotę ponad 30 milionów złotych. Zebrany materiał stanowił podstawę do przeprowadzenia czynności procesowych w sprawach karnych skarbowych oraz wszczęcia kontroli celno-skarbowej.

Wobec 6 innych podmiotów z terenu województw łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego wszczęto kontrolę celno-skarbową. Także w tym przypadku są to podmioty prowadzące działalność w podłódzkich centrach handlowych. W tym przypadku rodzaj i skalę potencjalnych nieprawidłowości w zakresie unikania obciążeń publicznoprawnych ma ustalić wszczęte postępowanie kontrolne.

W działaniach na terenie 4 województw wzięło udział ponad 150 pracowników i funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/kontrole-kas-w-podlodzkich-centrach-handlowych

PAP/OP