Zamknij

PKW odrzuciło sprawozdania finansowe Konfederacji i Zielonych

29.09.2020 11:50
Konfederacja i Zieloni z odrzuconymi sprawozdaniami PKW za 2019 rok
fot. Szymon Mucha/Shutterstock (ilustracyjne)

Konfederacja i Zieloni - sprawozdania finansowe tych partii za 2019 rok odrzuciła PKW. W przypadku Konfederacji powodem było przyjęcie niezgodnych z prawem "wartości niepieniężnych" podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej.

Jakub Kulesza, szef koła poselskiego Konfederacja, powiedział, że jego ugrupowanie będzie odnosić się do decyzji Państwowej Komisji Wyborczej po otrzymaniu oficjalnej informacji wraz z uzasadnieniem. Z kolei wiceprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz również zaznaczyła, że jej partia będzie odnosić się do uchwały PKW nie na podstawie doniesień medialnych, ale po otrzymaniu oficjalnego stanowiska komisji.

Jako pierwsza o odrzucenia sprawozdań Konfederacji i Zielonych napisała w poniedziałek "Rzeczpospolita". Krzysztof Lorentz - dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych - przekazał PAP, że podczas poniedziałkowego posiedzenia PKW podjęła uchwały w sprawie odrzucenia sprawozdań finansowych Konfederacji i Zielonych za 2019 r.

Konfederacja i Zieloni z odrzuconymi sprawozdaniami. Dlaczego?

- W przypadku Zielonych przesłanką było przyjęcie środków od osób, które nie spełniają ustawowych wymogów jako darczyńcy na rzecz partii, chodzi przede wszystkim o miejsce zamieszkania osoby, którą zgodnie z ustawą może być tylko obywatel polski mieszkający stale na terytorium Polski. A partia przyjęła środki od osób niespełniających tych wymogów - wyjaśnił Lorentz.

Zobacz także

Z kolei w przypadku Konfederacji - poinformował - odrzucenie sprawozdania finansowego partii za 2019 r. jest "bezpośrednią konsekwencją naruszenia, które miało miejsce w czasie kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu".

Komitet (Konfederacji - przyp. red.) przyjął wartości niepieniężne, których przyjąć nie mógł zgodnie z ustawą, to nie spowodowało odrzucenia sprawozdania komitetu, ponieważ wartość tych przyjętych świadczeń była mniejsza niż 1 procent przychodów komitetu i w takiej sytuacji Kodeks wyborczy przewiduje, że wskazuje się tylko uchybienia, ale taka usterka w gospodarce finansowej komitetu wyborczego rzutuje również na sprawozdania partii

Krzysztof Lorentz

Jak zaznaczył, rozstrzygnięcia PKW nie są ostateczne, partie mogą wnieść skargę do Sądu Najwyższego. Lorentz przekazał, że wśród sprawozdań za 2019 r. odrzucone zostały tylko sprawozdania Konfederacji i Zielonych.

Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, nazwał decyzję PKW "kuriozum prawnym". "Gospodarka finansowa partii jest prowadzona wzorowo i nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Sprawozdanie odrzucono na podstawie użycia 1 afisza wyborczego z napisem, który nie podobał się PKW" - napisał Bosak na Twitterze.

Tomasz Gąsior z Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych KBW poinformował, że PKW m.in. przyjęła sprawozdanie PiS i PSL bez zastrzeżeń, natomiast sprawozdania SLD, PO i Inicjatywy Polska zostały przyjęte, ale ze wskazaniem na formalne uchybienia.

Zobacz także

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować, zgodnie z prawem musi co roku przedkładać Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe ze swojej działalności za poprzedni rok. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień, albo je odrzucić. W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków. Natomiast jeśli ostatecznie odrzucone zostanie sprawozdanie partii, która pobiera subwencje, wtedy traci ona do niej prawo na trzy lata.

Subwencje przysługują partiom politycznym, które w wyborach do Sejmu uzyskały w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnie oddanych głosów oraz koalicjom partii politycznych, na które oddano co najmniej 6 proc. ważnie oddanych głosów.

RadioZET.pl/PAP