Zamknij

Kłopoty firmy Bumech

Olga Papiernik
01.12.2017 15:09
Kłopoty firmy Bumech
fot. East News

Getin Noble Bank wypowiedział Bumechowi umowę kredytu.

Bumech otrzymał od Getin Noble Banku pismo, w którym bank bezwarunkowo wypowiada umowę kredytu z dnia 14 lutego 2013 roku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, podała spółka.

W następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia, całość zadłużenia z tytułu ww. kredytu wraz z odsetkami i kosztami staje się wymagalna w całości i podlega natychmiastowemu zwrotowi – czytamy w komunikacie.

Bumech informował ostatnio, że w III kw. miało miejsce pogorszenie jego sytuacji finansowej, w konsekwencji czego do spółki skierowano szereg postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

ISBnews/OP