Zamknij

Klasa średnia w Polsce to prawie 12 milionów osób – raport PIE

11.09.2019 12:01
Klasa średnia w Polsce to prawie 12 milionów osób. Raport PIE
fot. DenisProduction.com/Shutterstock (ilustracyjne)

Niemal 12 milionów Polaków należy do klasy średniej – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Jej przedstawiciele nie mają oszczędności i oczekują transferów społecznych na służbę zdrowia i edukację.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Jak wynika z raportu PIE, uwzględniając kryterium dochodowe (ekonomiczne), w gronie osób w wieku 24-64 lata, do klasy średniej przynależy 54 proc. Polaków. Dla porównania 30 proc. obywateli należy do klasy niższej, a 16 proc. do klasy wyższej.

Podobne proporcje są w przypadku kryterium zawodowego (społecznego), związanego przede wszystkim z wykształceniem, kwalifikacjami oraz zajmowanym stanowiskiem w strukturze organizacyjnej zakładu pracy.

W tym ujęciu do klasy średniej można przypisać 51 proc. osób w wieku 24-64, do klasy niższej 37 proc., a do wyższej 12 proc.

Klasa średnia w Polsce
fot. PIE

Zobacz także

Z dyplomem i kredytami

– 11-12 milionów pracowników i konsumentów zaliczanych do klasy średniej w relacji do liczby ogółu obywateli stawia nasz kraj w europejskiej czołówce. Wyprzedzamy pod tym względem takie państwa jak Rosja, Litwa, Węgry, a także Portugalia i Hiszpania. Kraje, w których klasa średnia obejmuje największą część społeczeństwa, to Wielka Brytania, Holandia oraz Norwegia – wskazała Paula Kukołowicz, analityk PIE. 

Dodała, że Polacy, oceniając swoje dochody na tle innych osób, przyporządkowują się najczęściej właśnie do klasy średniej.

Aż 75 procent Polaków twierdzi, że należy do 40 procent osób o średnich dochodach. Gdyby wielkość klasy średniej oprzeć na subiektywnych ocenach własnego dochodu, to należałoby do niej 16,5 milionów osób w wieku 24-64 lat, zamiast 11-12 milionów spełniających kryteria obiektywne.

Paula Kukołowicz

Średnio 54 proc. członków klasy wyższej ma dyplom uniwersytecki w porównaniu do 26 proc. członków klasy średniej oraz 5 proc. członków klasy niższej.

W rodzinie klasy średniej mediana dochodu netto na jedną osobę wynosi 2500 zł.

Zobacz także

Ważnym elementem charakterystyki klasy średniej są aspiracje jej członków. Jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące wzrostu dochodu, to członkowie klasy średniej oceniają, że kwota, która pozwoliłaby na swobodne zaspokojenie potrzeb rodziny to średnio 6600 złotych netto miesięcznie. Stanowi to kwotę o 1900 złotych wyższą niż aktualnie mierzony średni dochód gospodarstw domowych przynależących do tej kategorii (4700 złotych).

Paula Kukołowicz

Natomiast 45 proc. członków klasy średniej deklaruje brak jakichkolwiek oszczędności. Jednocześnie różnego rodzaju kredytami i pożyczkami obciążonych jest 45 proc.

Członkowie klasy średniej stosunkowo często pracują na własny rachunek – dotyczy to 23 proc. spośród nich.

Oczekiwania kolejnych transferów

Jakie poglądy mają przedstawiciele klasy średniej? 69 proc. osób należących do klasy średniej twierdzi, że proces transformacji gospodarczej po 1989 roku przyniósł Polsce same korzyści lub więcej korzyści niż strat.

Jednocześnie 55 proc. członków klasy średniej przychyla się do poglądu, że państwo powinno być aktywne w sferze tworzenia nowych miejsc pracy. Przeważająca większość osób należących do klasy średniej popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Z kolei 70 proc. spośród nich uważa, że przyniosło ono same korzyści lub więcej korzyści niż strat.

Jeśli chodzi o priorytety w zakresie kierowania strumieni wydatków publicznych, to przedstawiciele klasy średniej wpisują się w oczekiwania ogółu społeczeństwa i wskazują przede wszystkim na dwa obszary: służbę zdrowia oraz edukację.

Zobacz także

RadioZET.pl/mat. prasowe