Zamknij

Kim jest nowy prezes PKN Orlen?

Olga Papiernik
06.02.2018 09:17
Kim jest nowy prezes PKN Orlen?

Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała ze składu zarządu z dniem 5 lutego br. prezesa zarządu Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa zarządu Mirosława Kochalskiego oraz członka zarządu ds. inwestycji i zakupów Marię Sosnowską, podała spółka. Na tym samym posiedzeniu RN powołała z dniem 6 lutego Daniela Obajtka na prezesa zarządu, a także delegowała Józefa Węgreckiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Zmian dokonano na wniosek ministra energii, podano w komunikacie.

Zobacz także

"W związku z powołaniem od dnia 6 lutego 2018 r. pana Daniela Obajtka na stanowisko prezesa zarządu PKN Orlen, pan Daniel Obajtek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Energa w dniu 5 lutego 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Daniel Obajtek to "ceniony menadżer, przedsiębiorca oraz doświadczony działacz samorządowy", podano też w materiale. Od lutego 2017 roku sprawuje funkcję prezesa Energi.

"Rok 2017, pod kierownictwem Daniela Obajtka, Energa zakończyła z kapitalizacją na poziomie 5,3 mld zł, notując najwyższy wśród krajowych spółek energetycznych - sięgający 38% - wzrost kursu akcji notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na wzrost zaufania inwestorów złożył się szereg czynników, do których należą działania inwestycyjne, stabilizujące i restrukturyzacyjne. W 2017 roku Grupa Energa zanotowała wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej o 9%, wzrost dystrybucji energii elektrycznej o 2%, wzrost sprzedaży detalicznej o 5%. Szacunkowa EBITDA Grupy wynosi 2 168 mln zł, co stanowi wzrost o 7% w stosunku do roku ubiegłego" - czytamy dalej.

"Wśród sukcesów Daniela Obajtka podkreślić należy podjęcie wyzwania w zakresie rozwiązania istotnego dla całego polskiego sektora energetycznego problemu tzw. umów długoterminowych w zakresie zielonych certyfikatów. Problem ten liczony w miliardach złotych ma istotne znaczenie dla całego sektora. Energa SA, pod kierownictwem Daniela Obajtka, położyła znaczny nacisk na realizację zadań wpisujących się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - wskazano także w materiale.

Przed objęciem stanowiska prezesa zarządu Energi, Daniel Obajtek sprawował funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zarządzał 11 tys. pracowników i odpowiadał za budżet w wysokości 27 mld zł. Od 2006 roku pracując w samorządzie skutecznie zrealizował szereg inicjatyw rozwojowych i z powodzeniem przeprowadził wiele inicjatyw infrastrukturalnych, poinformowała także spółka.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBnews/OP