Zamknij

Kiedy otwarcie restauracji? Rząd pokazał nowe wytyczne [LISTA]

13.05.2020 13:48
Kiedy otwarcie restauracji? Wytyczne w ramach 3 etapu znoszenia obostrzeń
fot. Keystone/Associated Press/East News (ilustracyjne)

Restauracje i inne lokale gastronomiczne mogą być otwarte od poniedziałku 18 maja. Na jakich dokładnie zasadach? Rząd i sanepid opracowali listę nowych wytycznych.

Trzeci etap znoszenia obostrzeń podczas pandemii koronawirusa został ogłoszony podczas środowej konferencji prasowej. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych wytycznych m.in. dla branży gastronomicznej. Od marca restauracje i i inne lokale zostały zamknięte ze względu na ograniczenie liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Jednak restauracje, kawiarnie czy lodziarnie nie mogą wrócić do systemu pracy sprzed pandemii. Co zatem dokładnie zmieni się od 18 maja?

Otwarcie restauracji. Nowe wytyczne

Rząd oraz sanepid przygotował listę zaleceń dla klientów i właścicieli lokali gastronomicznych. Oto najważniejsze z nich:

Zobacz także

 • Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 • W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.
 • Zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej.
 • Ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników.
 • Dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 • Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 • Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
 • Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.
 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
 • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe.
 • Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 • Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 • Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.
 • Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 • Ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/ częściach lokalu, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

RadioZET.pl