Zamknij

Kaufland pod lupą UOKiK. O co toczy się spór?

21.06.2021 14:42
Kaufland na celowniku UOKiK
fot. Andrzej Zbraniecki/East News

Kaufland narzucał swoim kontrahentom niekorzystne warunki umowy? UOKiK przyjrzy się umowom niemieckiej sieci m.in. z dostawcami warzyw i owoców.  

Kaufland, niemiecka sieć hipermarketów, podejrzany o nieuczciwe działania względem konkurencji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko spółce Kaufland Polska Markety. Urząd sprawdzi, czy spółka nie wykorzystywała przewagi kontraktowej  wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Kaufland na celowniku. UOKiK przyjrzy się praktykom sieci 

Kaufland miał nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową. UOKiK wyjaśnia okoliczności prowadzonej przez 19 sieci handlowych polityki rabatowej. Względem niemieckiej spółki urząd miał dwa zastrzeżenia.

UOKiK nabrał podejrzeń po analizie warunków współpracy na linii Kaufland-dostawcy. Sieć miała ustalać warunki dostaw produktów rolno-spożywczych już po rozpoczęciu danego roku.

W takich przypadkach, jak pisze UOKiK, dostawca nie wie, na jakich warunkach realizuje dostawy w okresie od początku roku do dnia podpisania umowy.

„Niejednokrotnie w nowym kontrakcie wprowadzone zostają dodatkowe rabaty lub podwyższona zostaje wysokość dotychczasowych, a dostawcy zobowiązani są do zapłaty na rzecz Kaufland Markety Polska wyrównania z tego tytułu. W praktyce oznacza to wsteczne obniżenie już zapłaconej ceny sprzedaży produktów do tej sieci” – pisze UOKiK.

Innymi słowy, kontrahenci nie wiedzą, ile zarobią na realizacji zamówień.

Drugi zarzut dotyczy pobierania przez niemieckie markety dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie, rabatów od dostawców.

Kontrahenci Kaufland Polska Markety nie mają pewności, kiedy sieć zażąda pomniejszenia ich wynagrodzenia. Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami powinna być uczciwa, co oznacza, że zasady współpracy, w tym warunki rabatowania, powinny być jasno określone i znane stronom przed podpisaniem umowy

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

To nie pierwsza analizowana przez UOKiK sprawa dotycząca nieuczciwego wykorzystania przewagi konkurencyjnej na rynku. Już wcześniej pisaliśmy, że urząd prowadził podobne sprawy dotyczące m.in. sklepów Biedronka.

Jeśli zarzuty potwierdzą się, sklepom badanym przez UOKiK grozi kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Mowa o opłacie w wysokości 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

RadioZET.pl/UOKiK