Zamknij

Kary za łamanie obostrzeń anulowane. Sądy ratują przedsiębiorców

27.07.2021 10:51
Kary za łamanie obostrzeń anulowane. Sądy ratują przedsiębiorców
fot. Beata Zawrzel/REPORTER/EastNews

Przedsiębiorcy walczą w sądach o anulowanie kar nałożonych podczas lockdownu za niestosowanie się do rządowych restrykcji. Uważają, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej został wprowadzony niezgodnie z prawem.

Lockdown pociągnął za sobą szereg obostrzeń, które sparaliżowały wiele sektorów polskiej gospodarki. W efekcie część firm upadło lub znalazło się na skraju bankructwa. Przedsiębiorcy, którzy nie mieli alternatywy dla swojej działalności i łamali rządowe wytyczne, dostali kary.

Właściciele ukaranych firm zgłaszają sprawy do sądów, uważając wprowadzone wcześniej restrykcje za niezgodne z prawem. „Puls Biznesu” informuje, że kary nakładane na przedsiębiorców, którzy działali mimo rządowych obostrzeń, coraz częściej są uchylane.

Kary za łamanie obostrzeń anulowane. Sądy ratują przedsiębiorców

Gazeta informuje, że umarzane są zarówno administracyjne kary pieniężne, jak i grzywny nakładane w postępowaniu wykroczeniowym. W serwisie Radio ZET BIZNES już w lipcu pisaliśmy, że przedsiębiorcy łączą siły do walki przed sądem i chcą, aby rząd zapłacił za lockdown. 

Z kolei adwokat Marcin Zbytniewski z kancelarii CMS w wypowiedzi dla „Pulsu Biznesu” podkreśla wagę trybu i uzasadnienia takiego działania.

Wojewódzkie sądy administracyjne swoje wyroki uzasadniają tym, że o ile zakazy czy nakazy, w związku z którymi nałożono kary, były merytorycznie uzasadnione, to tryb ich wprowadzenia doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych

adwokat Marcin Zbytniewski, z kancelarii CMS

W jakiej sytuacji można zakazać prowadzenia działalności gospodarczej? Zdaniem cytowanego Rafała Karbowniczka z zespołu postępowań spornych w kancelarii DZP, może do tego dojść tylko po wprowadzeniu jednego z przewidzianych w konstytucji stanów nadzwyczajnych.

Warto pamiętać, że w trakcie lockdownu, rząd wprowadzał restrykcje na mocy rozporządzenia. Jednak nie oznacza to, że wszystkie procesy będą rozstrzygnięte na korzyść przedsiębiorców. Dziennik przytacza przykład, z którego wynika, że: „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który utrzymał w mocy decyzję o nałożeniu na właściciela solarium kary w wysokości 10 tys. zł. W uzasadnieniu tego wyroku sąd stwierdził, że normy należy interpretować tak, aby jak najskuteczniej chronić obywateli, abstrahując jednocześnie od powszechnie znanych niedociągnięć prawodawcy związanych z prawidłową regulacją przepisów."

RadioZET.pl/Puls Biznesu