Zamknij

Kary KNF dla firm ubezpieczeniowych za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

Olga Papiernik
18.05.2018 16:30
pzu
fot. Andrzej Iwanczuk/east news

KNF nałożyła na PZU SA karę 800 tys. złotych, a na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę 50 tys. zł za opóźnienia w wypłacie odszkodowań - wynika z komunikatu KNF po piątkowym posiedzeniu.

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2014 r. Zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary" - czytamy w komunikacie KNF.

Podobne uzasadnienie dotyczy nałożenia na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group kary pieniężnej w wysokości 50 tysięcy złotych. Ten zakład ubezpieczeń również "wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód", więc zostało to uwzględnione przy wymiarze kary".

PAP/Piotr Śmiłowicz/OP