Zamknij

Jest umowa na przesył gazu w ramach Baltic Pipe

Olga Papiernik
30.01.2018 12:49
Jest umowa na przesył gazu w ramach Baltic Pipe
fot. Drew Sal on Unsplash

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z duńskim operatorem przesyłowym Energinet umowę na świadczenie usług przesyłu gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r., w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe, podała spółka.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

"Zawarcie umów przesyłowych z operatorami systemów przesyłowych, tj. Gaz-System S.A. oraz Energinet o łącznej wartości 8,1 mld zł jest ostatnim etapem Open Season 2017" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej w styczniu br. PGNiG zawarło analogiczną umowę przesyłową z Gaz-Systemem.

Pod koniec października 2017 r. PGNiG złożyło wiążącą ofertę na rezerwację przepustowości w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r. w ramach II fazy procedury Open Season projektu Baltic Pipe. Zobowiązanie określono na kwotę o wartości szacunkowej 8,1 mld zł.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Promotorami projektu są firmy Gaz-System S.A. z Polski oraz Energinet z Danii.

Zobacz także

Gaz-System rozpoczął prace związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe

Gaz-System złożył do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie i Słupsku wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, uzgadniających warunki układania i utrzymywania podmorskiego gazociągu Baltic Pipe, podała spółka.

Złożone dokumenty obejmują korytarze o szerokości 1 km, określone dla trzech alternatywnych wariantów przebiegu gazociągu w polskich obszarach morskich, podano w komunikacie.

Lokalizacja przebiegu rurociągu będzie uzgadniana m.in. z ministrami właściwymi do spraw: energii, gospodarki, środowiska, gospodarki wodnej, rybołówstwa, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, administracji oraz obrony narodowej. Wnioski będą także opiniowane przez władze trzech gmin (Rewal, Trzebiatów, Mielno), na terenie których rozważane jest wyprowadzenie gazociągu na ląd.

"Wyznaczone w pozwoleniach lokalizacyjnych korytarze zostaną poddane szczegółowym badaniom oraz analizom środowiskowym, technicznym i społecznym. Na ich podstawie zostanie wybrana ostateczna, optymalna trasa przebiegu gazociągu oraz wykonany projekt budowlany. Do czasu zakończenia badań i analiz wszystkie warianty przedsięwzięcia traktowane są równorzędnie" – czytamy dalej.

- Bezpieczeństwo środowiska, a także minimalizowanie wpływu na innych użytkowników morza są kluczowe przy realizacji inwestycji takich jak Baltic Pipe. Wszczęte procedury pozwolą już na wstępnym etapie przygotowania projektu potwierdzić, czy rozważane trasy przebiegu gazociągu nie kolidują z innymi sposobami wykorzystania zasobów morza – powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

W kolejnych etapach prac przygotowawczych inwestor będzie musiał uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o wskazaniu lokalizacji przebiegu rurociągu w wyznaczonym korytarzu oraz pozwolenie na budowę.

Przedstawiciele Gaz-Systemu informowali w grudniu 2017 r., że w pierwszej połowie 2018 r. spółka zdecyduje o ostatecznej trasie gazociągu Baltic Pipe na terenie Polski. Spółka podawała wcześniej, że rozważane są trzy warianty wejścia gazociągu z Dani do Polski: w Niechorzu, Rogowie i Gąskach.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

ISBnews/OP

pitformat_billboard_750x100_v1