Zamknij

Jednolity plik kontrolny zamiast deklaracji VAT. Co się zmieniło?

Redakcja
27.11.2020 11:31
JPK VAT z deklaracją
fot. kitzcorner/shutterstock (ilustarcyjne)

Zamiast deklaracji VAT, jednolity plik kontrolny. Od 1 października przedsiębiorcy składają skarbówce jeden plik – JPK_VAT z deklaracją.

Jednolity plik kontrolny to zbiór informacji przekazywanych skarbówce przez przedsiębiorców. Wszyscy czynni podatnicy VAT, a więc małe, średnie, duże i mikrofirmy, od ponad dwóch lat, każdego miesiąca, raportują w formie pliku JPK_VAT dane dotyczące zakupów i sprzedaży.

Od 1 października obowiązują przepisy, które mają ułatwić przedsiębiorcom obowiązki podatkowe. Firmy rozliczające VAT nie muszą już informować fikusa o zakupach i sprzedaży VAT zarówno w formie deklaracji, jak i pliku JPK_VAT. Wystarczy jeden plik JPK_VAT z deklaracją, który zastępuje druki VAT-7 i VAT-7K. Dzięki nowej strukturze, formalności do wypełnienia będzie mniej.

JPK_VAT z deklaracją. Na czym to polega?

Wszyscy czynni podatnicy VAT od października rozliczają się ze skarbówką według nowych zasad. Jeden plik JPK_VAT z deklaracją zastąpił składane dotąd odrębnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K i informację JPK_VAT.

Zobacz także

Nowy plik zawiera bowiem zarówno te informacje, których fiskus wymagał w deklaracjach VAT, jak i te, które dotąd zawierał plik JPK_VAT. Nowa struktura składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Część ewidencyjna, jak sama nazwa wskazuje, zawiera zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Część deklaracyjna obejmuje pozycje z druków VAT-7 lub VAT-7K.

Jak informuje resort finansów, nowy plik nie dotyczy skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych ryczałtem (VAT-12).

Nowy JPK_VAT z deklaracją nie dotyczy również pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Nowy JPK_VAT za październik. Terminy

JPK_VAT raportuje się do 25. dnia kolejnego miesiąca. Przepisy w kwestii terminów nie zmieniły się. Pierwsze pliki według nowej struktury, dotyczące okresu rozliczeniowego za październik bieżącego roku, podatnicy powinni złożyć do 25 listopada.

Podatnicy VAT rozliczający się każdego miesiąca ze skarbówką muszą cyklicznie przekazywać plik JPK_V7M. Wypełniają oni zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Inaczej jest w przypadku vatowców rozliczających się kwartalnie. Tacy podatnicy w pliku JPK_V7K wypełniają tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełniają część ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Zobacz także

Przykład: podatnik rozliczający się kwartalnie wypełni część ewidencyjną za poprzedni miesiąc w listopadzie i w grudniu. W styczniu zaś, wraz z częścią ewidencyjną za grudzień, złoży część deklaracyjną za październik, listopad i grudzień.

Przepisy dotyczące korekty pliku JPK nie uległy zmianie.

Poprawki należy nanieść niezwłocznie m.in. w przypadku pomyłek w zakresie kwoty podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat,  czy w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Taka korekta polega na ponownym złożeniu całego pliku JPK_VAT z deklaracją., Trzeba wypełnić wszystkie pozycje pliku w tej części (deklaracyjnej lub ewidencyjnej), która jest korygowana.  Podobnie jak w przypadku wysyłki formularzy PIT, podatnik, który chce dokonać korekty, powinien  oznaczyć cel wysyłki pliku jako „korekta” („2”).

Jak przesłać JPK_VAT z deklaracją?

Taki plik, podobnie jak pozostałe struktury JPK, należy dostarczyć skarbówce wyłącznie w formie elektronicznej.

Nie trzeba w tym celu płacić za specjalne oprogramowanie do rozliczania się z fiskusem. Istnieją bezpłatne narzędzia do wysyłki JPK, które udostępnia Ministerstwo Finansów. Jednym z nich jest program e-mikrofirma, adresowany do najmniejszych podatników.

Aplikacja ta umożliwia wystawianie i zapisywanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowanie i wysyłanie plików JPK_V7M i JPK_V7K, a także JPK_FA (faktury). Podatnik może zalogować się do tego programu za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Resort finansów poinformował o zmodernizowaniu tej platformy. Dotychczasowi użytkownicy narzędzia będą mogli płynnie przejść na użytkowanie nowej wersji z rozbudowanymi funkcjonalnościami. Aplikacja e-mikrofirma w nowym wydaniu obsługiwać też będzie wersje historyczne JPK_VAT dla potrzeb ewentualnych korekt wcześniejszych okresów.

Zobacz także

Pozostali vatowcy mogą skorzystać z narzędzia Klient JPK_WEB. Program ten umożliwia weryfikację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików. Narzędzie obsługuje również pozostałe pliki JPK na żądanie.

Alternatywą pozostaje także interaktywny formularz udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Podatnik, bez względu na to, czy rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie, może dzięki niemu przygotować i wysłać nowy plik JPK_VAT z deklaracją. Co więcej, z narzędzia mogą korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych.

Wszystkie narzędzia dostępne są na stronie podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja w zakładce: bezpłatne narzędzia.

Należy pamiętać, by każdy przekazywany skarbówce dokument podpisać. Można to zrobić przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego. Uwierzytelnianiu służą także dane autoryzujące. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją, podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które potwierdza poprawność złożenia dokumentu.

RadioZET.pl