Zamknij

Jak można poprawić sytuację osób o niskich rentach lub emeryturach

Olga Papiernik
06.07.2018 13:58
kobieta zajmuje się starszą panią
fot. East NEws

Starsze osoby, posiadające niskie źródło dochodów, mogą skorzystać z rozwiązania prawnego, które zapewni im sfinansowanie kosztów mieszkania, wyżywienia i pielęgnacji. Warunkiem koniecznym jest posiadanie nieruchomości.

Na podstawie umowy starsza osoba, która jest właścicielem nieruchomości, takiej jak mieszkanie czy działka, wyzbywa się tej własności w zamian za to, że inna osoba będzie się nią opiekowała do końca życia.

- Taką umowę można podpisać z osobami najbliższymi, jak i z osobami całkowicie obcymi - mówi Agnieszka Chajewska, starszy prawnik w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy (KZP). - Ten składnik majątku jest wówczas wyłączony ze spadkobrania.

Jeżeli dojdzie do konfliktu pomiędzy osobami, które zawarły umowę dożywocia, te wszystkie uprawnienia można zamienić na rentę, która będzie równowartością świadczeń ujętych w umowie.

Taka umowa jest stosowana na przykład w sytuacji, gdy jedno z dzieci podejmuje się opieki nad osobą z najbliższej rodziny.

- Jest to rozwiązanie dobre zwłaszcza dla osób samotnych, potrzebujących opieki, a równocześnie dysponujących jakąś nieruchomością - ocenia mec. Agnieszka Chajewska z KZP.

MarketNews24/OP