Zamknij

Jak będzie wyglądała polska gospodarka w nowym roku?

Olga Papiernik
28.12.2017 10:07
Jak będzie wyglądała polska gospodarka w nowym roku?
fot. Agencja Gazeta

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w grudniu wzrósł o 1,5 pkt proc. m/m do 171,1 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Zobacz także

"Do wzrostu wskaźnika w największym stopniu przyczyniło się znaczące zmniejszenie zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw. Zjawisko to obserwujemy każdego roku. Zazwyczaj, od wczesnej jesieni producenci zwiększają zapasy wyprodukowanych towarów na poczet wzmożonych przedświątecznych zakupów. Na koniec grudnia każdego roku ulegają one gwałtownej redukcji. W tym roku zwiększoną sprzedaż a w konsekwencji opróżnianie magazynów producentów obserwujemy miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach; jest ono również znacznie większe. Silny spadek zapasów wyrobów gotowych oznacza, że najbliższe miesiące będą korzystne dla wielkości produkcji przemysłowej. Nawet jeśli zamówienia nie będą zwiększały się, przedsiębiorcy przez jakiś czas będą podtrzymywać skalę produkcji aby odbudować zapasy" - czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w grudniu br. pięć poprawiło się w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca, jedna nie uległa zmianie a dwie uległy pogorszeniu.

"Jak do tej pory zamówienia napływają do przedsiębiorstw zwiększonym strumieniem. Wśród zamówień krajowych najwyższe tempo wzrostu obserwujemy u producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych – głównie żywności. Potwierdza to tezę o rosnącej roli popytu wewnętrznego we wzroście gospodarczym, co zawdzięczamy wyższym dochodom gospodarstw domowych oraz dobrej sytuacji na rynku pracy" - czytamy dalej.

BIEC zwróciło uwagę, że nie bez znaczenia jest również dobra koniunktura gospodarcza w Europie, która przyczynia się do wzrostu zamówień eksportowych.

"Szczególnie szybko rosną zamówienia w firmach produkujących trwałe dobra konsumpcyjne. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, znaczący przyrost zamówień dotyczy głównie dużych zagranicznych firm działających w Polsce, mających stałych zagranicznych odbiorców. Znaczna część przedsiębiorstw korzysta z dobrej światowej koniunktury. W dalszym ciągu nie widać zwiększonego napływu zamówień na dobra inwestycyjne" - napisano w materiale.

BIEC wskazuje, że w niewielkim stopniu poprawiła się w stosunku do poprzedniego miesiąca wydajność pracy w przedsiębiorstwach sektora przetwórczego. "Proste sposoby jej poprawy, głównie poprzez efektywniejsze wykorzystanie pracowników, przy bardzo intensywnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych nie jest dalej możliwe bez wsparcia inwestycjami" - podkreślają autorzy raportu.

Oceny przedstawicieli firm na temat ogólnej sytuacji gospodarczej nieznacznie się poprawiły.

"Nie odbiegają one jednak od ocen dominujących od ponad dwóch lat a odsetek firm odczuwających poprawę sytuacji jest niemal równy odsetkowi firm odczuwających jej pogorszenie" - podano także.

ISBnews/OP