Zamknij

Jak będzie się rozwijać współpraca polsko-amerykańska

Olga Papiernik
27.01.2018 13:15
Jak będzie się rozwijać współpraca polsko-amerykańska
fot. PAP Foto

- Wizytę sekretarza stanu pana Rexa Tillersona w Polsce postrzegamy jako potwierdzenie ścisłych więzi pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi – i szerzej – zainteresowania USA regionem Europy Środkowowschodniej –- powiedział minister Jacek Czaputowicz po dzisiejszym spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji.

Głównym tematem rozmów były perspektywy dalszego rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej. Szef MSZ zauważył, że osią dwustronnych relacji pozostają kwestie bezpieczeństwa, ale coraz większe znaczenie w naszych relacjach ma współpraca energetyczna oraz kwestie bezpieczeństwa energetycznego. - Podzielamy pogląd o konieczności dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Europy, m.in. poprzez eksport amerykańskiego skroplonego gazu (LNG), a także rozwój projektów energetycznych, m.in. w ramach inicjatywy Trójmorza - zaznaczył minister Czaputowicz.
W rozmowach z szefem dyplomacji amerykańskiej podkreślono także znaczenie utrzymania zaangażowania USA w Europie, a także potrzebę kontynuacji procesu wzmacniania wschodniej flanki NATO, w tym poprzez trwałą, długofalową wojskową obecność USA w Polsce. - Stacjonowanie żołnierzy amerykańskich na terytorium naszego kraju daje nam poczucie bezpieczeństwa. Dążymy do tego, by obecność ta była trwała –- podkreślił szef MSZ. - Mamy zbieżne poglądy na temat potrzeby umocnienia NATO poprzez implementację decyzji szczytu sojuszu w Warszawie i ich konsolidację na szczycie w Brukseli w lipcu br. -  dodał. Strona polska wyraziła również oczekiwanie sfinalizowania budowy bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, w ramach III fazy European Phased Adaptive Approach.
Spotkania stanowiły również okazję do wymiany poglądów na temat najważniejszych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego m.in. w kontekście polityki rosyjskiej, północnokoreańskich zbrojeń nuklearnych i rakietowych czy terroryzmu na świecie. Obie strony odnotowały nowe możliwości współdziałania w tym zakresie, wynikające z niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. –- Deklarujemy gotowość do współpracy na forum ONZ –- zaznaczył minister Czaputowicz.
Przy okazji wizyty w Warszawie delegacja amerykańska złożyła także wieniec pod pomnikiem Bohaterów Getta, aby w 73. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz oddać hołd ofiarom Holokaustu. Wizyta wpisała się również w obchody rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. - Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym, że w przeszłości wspierały nasze aspiracje niepodległościowe oraz że dziś są gwarantem naszego bezpieczeństwa –- podkreślił szef polskiej dyplomacji.
 
PAP/OP