Zamknij

Inflacja spowolniła do 2%

Olga Papiernik
03.01.2018 14:49
Inflacja spowolniła do 2%
fot. East News

Inflacja wyniosła 2% w ujęciu rocznym w grudniu 2017 r. (wobec 2,5% inflacji r/r w listopadzie), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2% w grudniu, podał też GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał inflację na poziomie 2,1% r/r.

Pełne dane o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie zostaną opublikowane 15 stycznia br. o godz. 14:00.

Minimalną płacę otrzymywało 1,47 mln osób w 2016 r., tj. ok. 13% ogółu

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej, które otrzymywały wynagrodzenie brutto nie przekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (1850 zł) wyniosła 1,465 mln w 2016 r. (wobec 1 357 tys. rok wcześniej), co stanowi ok. 13% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę, podobnie jak w poprzednich latach (stan w grudniu 2016 r.), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które na koniec 2016 r. nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy (tzw. "samozatrudnieni") wynosiła 1,15 mln. W latach 2012-2015 liczba ta utrzymywała się na niezmienionym poziomie 1,1 mln osób, dopiero w 2016 r. nieznacznie wzrosła o ok. 4,5%, podał Urząd w komunikacie.

"1,25 mln - szacunkowa liczba osób w gospodarce narodowej, z którymi w 2016 r. została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie są nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz bez osób, które pobierają emeryturę lub rentę, tj. mniej niż w 2015 r. o ok. 4%" - czytamy dalej.

Rok wcześniej osób pracujących wyłącznie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło było 1,3 mln, podobnie jak w 2014 r., podał także GUS.

ISBnews/OP