Zamknij

Sprostowanie: InPost kontra Poczta Polska, czyli spór o nazwę Paczkomat

Redakcja
09.12.2020 18:20
Spór o nazwę Paczkomat
fot. Maciej Chmiel/East News

SPROSTOWANIE artykułu pt. "InPost kontra Poczta Polska, czyli spór o nazwę Paczkomat" z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Zarząd InPost Paczkomaty Sp. z o.o. wyjaśnia, że Wyraz „Paczkomat” stanowi znak towarowy słowny, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 18 lutego 2010 roku udzielił spółce Integer.pl S.A. prawa ochronnego nr R.2256679. Decyzja ta pozostaje w mocy. Do chwili obecnej nie doszło do unieważnienia powyższego prawa ochronnego. Decyzją z dnia 21 czerwca 2016 roku wydaną w sprawie Sp.97.2015 Urząd Patentowy RP oddalił wniosek o jego unieważnienie, co oznacza, że prawo wyłącznego używanie znaku słownego „Paczkomat” przysługuje wyłącznie spółkom z grupy kapitałowej Integer.pl S.A. Używanie tego wyrazu dla oznaczania automatów paczkowych innych operatorów byłoby zatem bezprawne.

Rafał Brzoska, prezes zarządu

Adam Aleksandrowicz, wiceprezes zarządu