Zamknij

Ile naprawdę zarabiają nauczyciele w Polsce?

Olga Papiernik
15.05.2018 13:54
nauczycielka z dziecmi
fot. east news

Ruszyła kampania informacyjna ZNP "Chcemy godnie zarabiać!"

"Chcemy godnie zarabiać!" pod takim hasłem ruszyła we wtorek kampania informacyjna ZNP pokazującą zarobki nauczycieli. W ponad 50 miastach zawisły bilbordy, na których można przeczytać, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wynosi 1751 zł netto.

Komentując tę akcję MEN przypomina, że nauczyciele otrzymali podwyżkę od 1 kwietnia 2018 r. i jest ona pierwszą z trzech zaplanowanych.

- Chcemy, aby w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o rzeczywistych zarobkach nauczycieli - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie. Zaznaczył, że 1751 zł netto, to wynagrodzenie, jakie otrzymuje nauczyciel rozpoczynający pracę, który ma za sobą pięć lat studiów pedagogicznych. - Zwracam też uwagę na to, że to wynagrodzenie stanowi połowę kwoty, jaka jest oferowana absolwentom studiów pedagogicznych, kuszonych do podjęcia pracy przez sieci wielkich sklepów na terenie całego kraju - dodał.

Niskie pensje nauczycieli połączone z dużą odpowiedzialnością zniechęcają młodych do pracy

Jak mówił Broniarz, ZNP akcją - która ma potrwać dwa tygodnie - chce zwrócić uwagę na problem niskich płac w oświacie oraz na to, że skromne zarobki połączone z ogromną odpowiedzialnością już dziś zniechęcają młodych do podjęcia pracy w oświacie. Według niego, już dziś zaczyna być widoczny brak wśród młodych chętnych do podjęcia pracy, jako nauczycieli, jednocześnie starsi nauczyciele odchodzą z pracy z powodów ekonomicznych. - Oferta, którą otrzymują gdzie indziej jest dla nich korzystniejsza niż to, co może zaproponować im szkoła - powiedział szef ZNP. Według niego, widać to na przykład w przedszkolach, które mają często kłopot ze skompletowaniem kadry.

Prezes ZNP przywołał też raport Głównego Urzędu Statystycznego "Struktura wynagrodzeń według zawodów". - Pokazuje on, że nauczyciele to jedna z najgorzej wynagradzanych profesji wśród specjalistów - powiedział. - Na niskie zarobki polskich nauczycieli zwracają uwagę instytucje międzynarodowe - zaznaczył. Jak mówił, wynagrodzenie nauczycieli w Polsce należy do najniższych wśród nauczycieli w Unii Europejskiej.

Podwyżki wynagrodzeń

Przytoczył wyliczenia, z których wynika, że zgodnie z wprowadzoną od 1 kwietnia podwyżką, wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli stażystów wzrosło o 86 zł netto, nauczycieli kontraktowych - o 87 zł netto, mianowanych - o 99 zł netto, dyplomowanych - o 117 zł netto.

Państwo kładzie zbyt mały nacisk edukację?

Jak poinformował, ZNP przygotowało raport na temat wynagrodzeń nauczycieli w Polsce, według niego, pokazuje on postępującą z roku na rok coraz większą pauperyzację nauczycieli w stosunku do innych grup zawodowych. W ocenie Broniarza, jest to wynik m.in. zbyt niskich nakładów państwa na edukację. - Bez znaczącego zwiększenia wydatków państwa na edukację nie będzie możliwa ani poprawa jakości edukacji, ani odczuwalny przed pedagogów wzrost zarobków - powiedział. - Nie będziemy w stanie ściągnąć do szkół, tych na których nam najbardziej zależy - najlepszych - dodał.

Rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska poproszona przez PAP o komentarz do akcji ZNP, podkreśliła, że podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, promowanie wysokiej jakości pracy, a także zapewnienie odpowiednich warunków do jej realizowania to priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Są planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli

Zobacz także

- Przypominamy, że zgodnie z zapowiedziami, od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy wprowadzanie planu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu 3 lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o ok. 15,9 proc. Kolejne podwyżki wprowadzone będą od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Warto podkreślić, że to pierwszy od 6 lat wzrost pensji nauczycieli. Ostatnia podwyżka płac miała miejsce w 2012 r. W 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł - napisała Ostrowska.

Zaznaczyła, że wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe środki w budżecie państwa - subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o ok. 1,2 mld zł. Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc.

- Przypomnijmy, że na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie we właściwym rozporządzeniu) oraz dodatki określone w ustawie - Karta Nauczyciela. Są to: dodatek za wysługę lat, dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy, dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta, dodatek za warunki pracy, dodatek za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw - czytamy w komentarzu Ostrowskiej.

Przypomniała ona także, że część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i są to m.in. dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. - Oznacza to, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrastają również dodatki od niego zależne - dodała.

Z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli wynika, że od 1 kwietnia wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (tacy stanowią ponad 90 proc. wszystkich nauczycieli), od 1 kwietnia wynosi dla stażysty 2417 zł brutto (oznacza to wzrost o 123 zł brutto), nauczyciela kontraktowego - 2487 zł brutto (wzrost o 126 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 2824 zł brutto (wzrost o 143 zł brutto), a dyplomowanego - 3317 zł brutto (wzrost o 168 zł brutto).

Zobacz także

Ostrowska przytoczyła też informacje dotyczące wzrostu tzw. średniego wynagrodzenie nauczycieli. Składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze oraz zsumowane wszystkie dodatki. Zgodnie z informacją MEN, średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi - 2 900,20 zł (wzrost o 147,28 zł), nauczyciela kontraktowego - 3 219,22 zł (wzrost o 163,48 zł), nauczyciela mianowanego - 4 176,29 zł (wzrost o 212,09 zł), nauczyciela dyplomowanego -  5 336,37 zł (wzrost o 271 zł).

- Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie średnie jest ustawowo gwarantowane dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Samorządy zobowiązane są do wypłaty dodatku uzupełniającego, w przypadku niezrealizowania obowiązku wypłacenia wynagrodzenia średniego w grupach awansu - podkreśliła Ostrowska. - Przypominamy, że MEN systematycznie, w sposób otwarty, transparentny przedstawia swoje plany i analizuje je z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych i samorządowców - dodała.

PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/OP