Zamknij

Gospodarstwa domowe są w coraz gorszych nastrojach, dochody będą niższe

Olga Papiernik
21.08.2018 12:48
młoda para siedzi na kanapie
fot. east news

Nastroje gospodarstw domowych uległy pogorszeniu, co może przełożyć się na spowolnienie dynamiki konsumpcji prywatnej - wynika z badania IRG SGH.

Wartość Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszyła się o 6,2 pp. Wartość wskaźnika jest również mniejsza niż zanotowana przed rokiem.

"Wskaźnik wygładzony z wahań krótkookresowych również ukazuje spadek, trudno jest jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy to jest trwała tendencja. Jednak w ostatnich kwartałach nastroje się ustabilizowały, a obecny spadek może oznaczać, że zbliżamy się do szczytu optymizmu konsumentów w trwającej od początku 2013 r. fazie wzrostowej" - napisano w komentarzu do badania.

Pogorszeniu uległy wszystkie składowe wskaźnika IRGKGD.

"W największym stopniu pogorszyły się oceny w zakresie wzrostu gospodarzącego, respondenci oczekują, że w nadchodzącym roku ulegnie on spowolnieniu. W konsekwencji oczekujemy też wolniejszego wzrostu dochodów i już nie oczekujemy spadku bezrobocia (trend horyzontalny w zakresie obaw przed bezrobociem). Zmalały również oczekiwania co do prawdopodobieństwa oszczędzania w nadchodzącym roku" - napisano.

Autorzy badania piszą, że pogorszenie nastrojów polskich gospodarstw domowych może oznaczać spowolnienie dynamiki zagregowanej konsumpcji prywatnej, co już po części zaobserwowano w I kwartale, kiedy jej wzrost wyniósł 4,8 proc. rdr wobec 5,0 proc. rdr w IV kw. 2017 roku.

Zobacz także

PAP Biznes/OP