Zamknij

UOKiK: hulajnogi elektryczne nie spełniają norm

20.08.2020 12:26
Hulajnogi elektryczne nie spełniają norm. Co wykazała kontrola?
fot. GERARD/REPORTER/East News (ilustracyjne)

Hulajnogi, rowery i deskorolki elektryczne w aż 88 proc. miały nieprawidłowości - oceniła Inspekcja Handlowa. Czego dotyczyła większość zarzutów kontrolerów?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poinformował o wynikach kontroli wojewódzkich Inspekcji Handlowych z mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Inspektorzy przeprowadzili kontrole w 20 przedsiębiorstwach wprowadzających do obrotu hulajnogi i rowery elektryczne oraz deskorolki. W sumie - jak zaznaczono - skontrolowano 41 rodzajów wyrobów. Nieprawidłowości dotyczyły prawie 88 procent sprawdzonych produktów.

Hulajnogi elektryczne nie spełniają norm. Dlaczego?

Chodzi na przykład, jak podaje UOKiK, na brak deklaracji zgodności wyrobu lub błędne jej sporządzenie; brak np. opisu maszyny, nazwy i adresu producenta, odniesienia do właściwej dyrektywy; niewskazanie norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności czy brak danych osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Zobacz także

Kontrola zgodności z zasadniczymi wymaganiami wykazała: w 32 przypadkach nieprawidłowe sporządzenie instrukcji obsługi (brak instrukcji w języku polskim, brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny, brak opisu zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem.

Natomiast w 28 przypadkach - niewłaściwe oznakowanie maszyn (brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak określenia maszyny, brak roku budowy).

W raporcie zaznaczono, że w przypadku niezgodności o charakterze formalnym, które można łatwo wyeliminować, inspektorzy występowali do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.

Zobacz także

Do organów ścigania skierowano 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze stwierdzeniem wprowadzenia do obrotu wyrobu niespełniającego zasadniczych wymagań.

Jak informuje UOKiK, kontrola elektrycznych środków transportu niedrogowego, niepodlegających homologacji, była pierwszą kontrolą tego typu wyrobów i wykazała wysoki odsetek nieprawidłowości, co świadczy o niskiej świadomości obowiązujących uregulowań prawnych wśród przedsiębiorców wprowadzających te wyroby do obrotu.

Większość z nieprawidłowości - jak czytamy - była możliwa do wyeliminowania w ramach dobrowolnych działań naprawczych. Jednocześnie podkreślono, że np. brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z maszyn, może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń.

RadioZET.pl/PAP