Zamknij

Handel zagraniczny. Rośnie polski eksport i import

15.09.2021 17:58
Handel zagraniczny. Rośnie polski eksport i import
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od stycznia do lipca 2021 eksport wzrósł o 26 proc. a import o 27,8 proc. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,0 proc. eksportu, a importu ogółem 64,6 proc.

Handel to jeden z fundamentów polskiej gospodarki. Okazuje się, że w ostatnim czasie dobrze radzą sobie średnie i duże dyskonty, a lokalne sklepiki znikają z mapy kraju. Liczba małych sklepów w czerwcu 2021 r. to niewiele ponad 27,6 tys. Jest ich aż o 1,6 tys. mniej niż przed rokiem.

Tymczasem obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - lipcu 2021 r. wyniosły w cenach bieżących 726,9 mld zł w eksporcie oraz 712,7 mld zł w imporcie – poinformował GUS.

Handel zagraniczny. Rośnie polski eksport i import

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 14,2 mld zł, a w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 19,2 mld zł. Z danych GUS wynika, że eksport wzrósł o 26 proc., a import o 27,8 proc.

W kolejnym miesiącu 2021 roku zauważalny jest znaczący wzrost dynamiki zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Związane jest to z zeszłorocznym rozpoczęciem się pandemii i wprowadzeniem w większości państw lockdownu. W związku z tym dynamika jest liczona do niskiej podstawy jaka wystąpiła w analogicznym okresie ubiegłego roku

Fragment komunikatu GUS

GUS podał także, że eksport wyniósł 193,1 mld dolarów, a import 189,3 mld dolarów. Oznacza to wzrost odpowiednio w eksporcie o 33,4 proc., a w imporcie o 35,1 proc. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,8 mld dolarów, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 4,7 mld dolarów.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 86,2 proc. (w tym UE 74,7 proc.), a w imporcie – 64,0 proc. (w tym UE 55,4 proc.). Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,6 proc., a w imporcie 7,3 proc.

GUS podał także, że ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 145 mld zł (minus 38,5 mld dolarów, minus 32 mld euro) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 11,1 mld zł (minus 2,9 mld dolarów, minus 2,4 mld euro).

Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 170,3 mld zł (45,2 mld dolarów, 37,5 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 148,1 mld zł (39,3 mld dolarów, 32,6 mld euro).

RadioZET.pl/PAP/Marek Siudaj