Zamknij

Sztuczna inteligencja w Europie - KE szykuje nowe regulacje

Olga Papiernik
10.04.2018 15:10
robot
fot. east news

Ogłoszone we wtorek w Brukseli stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w sprawie sztucznej inteligencji (AI) obejmuje m.in. zwiększenie środków z budżetu UE na cyfryzację, zaangażowanie KE we współpracę państw nad rozwojem AI i stworzenie Europejskiego Obserwatorium AI.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

25 kwietnia Komisja Europejska (KE) ma opublikować propozycje nowych unijnych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) przygotowały także swoje stanowisko w tej sprawie. Przedstawiły je na zorganizowanej we wtorek przez KE konferencji Digital Day.

W dokumencie zaprezentowano zdefiniowane przez Grupę Wyszehradzką priorytety prac nad unijnymi regulacjami dotyczącymi AI. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja podkreślają, że sztuczna inteligencja oferuje wiele możliwości rozwoju - zarówno dla przedsiębiorców (szczególnie innowacyjnych start-upów), jak i dla administracji. Wskazują jednocześnie, że ważne jest, aby prawo nadążało za rzeczywistością lub wręcz ją wyprzedzało, jednocześnie nie stawiając nowych barier przed podmiotami, których będzie dotyczyć.

Polskie stanowisko ws. sztucznej inteligencji

- Polska traktuje sprawy związane z cyfryzacją jako tak samo ważne, jak sprawy zagraniczne czy wewnętrzne. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, z pewnością obecny stan rozwoju technologii i rozwiązań jest dobrym momentem do rozpoczęcia międzynarodowej dyskusji na ten temat. Cieszę się, że KE traktuje ten temat bardzo poważnie -  powiedział podczas konferencji wiceminister cyfryzacji, Karol Okoński.

Dla V4 w pracach nad rozwojem sztucznej inteligencji kluczowy będzie m.in. dostęp do danych - uregulowany tak, aby jednostki badawcze i firmy mogły z danych szeroko korzystać, niekoniecznie w formacie "dane za pieniądze", lecz np. poprzez tzw. hurtownie danych (ang. data warehouses), w ramach wymiany.

Nowe regulacje, zdaniem czterech państw, muszą uwzględniać z jednej strony potrzebę wspierania innowacji i konkurencyjności, z drugiej zaś - wziąć pod uwagę bezpieczeństwo danych i obywateli.

Sztuczna inteligencja - dylematy prawne

W opinii V4 przy regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji ważne będzie też znalezienie odpowiedzi na dylematy prawne oraz społeczno-ekonomiczne (np. czym jest z prawnego punktu widzenia i jak regulować prawo autorskie w produktach sztucznej inteligencji).

Kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą także stworzenia Europejskiego Obserwatorium Sztucznej Inteligencji, które będzie koordynować współpracę państw członkowskich w tym zakresie. Wezwały też Komisję Europejską, aby zbadała wpływ zastosowanych rozwiązań sztucznej inteligencji na zatrudnienie w przemyśle w państwach Unii Europejskiej.

Kraje Europy Środkowej wskazują również, że UE powinna bardziej zaangażować się w kwestie związane z cyfryzacją, bo duża część świata już wyprzedziła Wspólnotę w tym obszarze. Większe zaangażowanie powinno zostać odzwierciedlone w kolejnym budżecie unijnym; do rozważenia jest odrębny mechanizm finansujący sprawy cyfryzacji.

Stanowisko zostało przekazane komisarz ds. gospodarki cyfrowej - Marii Gabriel, państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu. Dokument jest otwarty - V4 zaprasza wszystkie państwa do dołączenia do dyskusji.

AI w Europie

Do współpracy dotyczącej sztucznej inteligencji w UE zachęcał też na konferencji wiceszef KE, Andrus Ansip. Jak mówił, chodzi o wspólne inwestowanie w rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji, dostosowywanie krajowych programów badań, udostępnianie wiedzy o sztucznej inteligencji firmom oraz współpracy nad aspektami etycznymi, prawnymi i społeczno-ekonomicznymi wykorzystania tej technologii.

W październiku 2017 r. kraje członkowskie na szczycie europejskim zwróciły się do Komisji o przedstawienie europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji. W odpowiedzi Komisja ma opublikować pod koniec kwietnia obszerną europejską inicjatywę w zakresie sztucznej inteligencji.

Łukasz Osiński/PAP/OP