Zamknij

Znany bank ukarany. Za co KNF przyznał kilkumilionowe kary?

27.05.2021 11:32
GetBack. Kara dla mBanku od Komisji Nadzoru Finansowego
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

mBank został obarczony winą przez Komisję Nadzoru Finansowego. Urząd nałożył dwie kary finansowe. Sprawdzamy ile i za co musi zapłacić bank.

mBank został ukarany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Urząd nałożył karę finansową w wysokości 4,3 mln zł. Bank podkreśla, że decyzja nie jest prawomocna i wnioskuje o ponowne rozpatrzenie sprawy.

KNF nałożyła na bank dwie kary. Pierwsza w wysokości 50 tys. zł za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz w związku z wyceną akcji jednej spółki. Druga kara wynosi 4,25 mln zł i została nałożona z powodu nienależytej stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte.

mBank zapowiada odwołanie

Z informacji opublikowanej przez biuro prasowe mBanku wynika, że decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nie jest „ostateczna ani prawomocna”, a bank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W kwestii drugiej kary, mBank podkreśla, że sam jest ofiarą sytuacji, dlatego ma szereg zastrzeżeń do zasadności winy.

Zdaniem banku, błędy wynikają z faktu, że podmiot zarządzający funduszami (GetBack) celowo wprowadzał w błąd mBank, przekazując mu (jako depozytariuszowi funduszy) nieprawdziwe informacje. Z tego powodu bank w grudniu 2020 r. złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

fragment komunikatu mBanku

W odniesieniu do pierwszej kary napisano, że KNF zakwestionował sposób, w jaki fundusz wyceniał akcje spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Zastrzeżenia dotyczą wyceny w okresie od grudnia 2017 r. do sierpnia 2018 r. (dokonywanej przez fundusz na podstawie kursu zamknięcia tego waloru na NewConnect)”.

Kary dla mBanku od Komisji Nadzoru Finansowego

Z informacji opublikowanych przez serwis Wprost.pl płyną wnioski, że pierwsza kara jest wynikiem pełnienia przez mBank funkcji depozytariusza dla funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities, a druga kara również dotyczy naruszeń związanych z pełnieniem funkcji depozytariusza, ale czterech funduszy sekurytyzacyjnych: easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („easyDebt”), GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („GBWP”), GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („GetPro”), Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Universe 3”).

RadioZET.pl/Wprost.pl