Zamknij

GUS. Przeciętne polskie wynagrodzenie w czerwcu 2021

19.07.2021 13:34
GUS. Przeciętne polskie wynagrodzenie w czerwcu 2021
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Główny Urząd Statystyczny podsumował dane dotyczące polskich wynagrodzeń w czerwcu 2021 roku. Sprawdzamy, ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w poprzednim miesiącu. Czy średnia krajowa wzrosła?

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,3 mln.

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czerwcu 2021 roku było wyższe o 9,8 proc. rok do roku i wyniosło 5802,42 zł brutto.

GUS. Przeciętne polskie zatrudnienie w czerwcu 2021

W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6359,3 tys. zł. Oznacza to, że w relacji do analogicznego miesiąca w 2020 r. wzrosło o 2,8 proc. W stosunku do maja zwiększyło się minimalnie, bo o 0,3 proc.

Co się przyczyniło do takiego wyniku? Powody to przyjęcia w jednostkach, zwiększanie wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejsza absencja w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. W czerwcu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca widoczny był jego niewielki wzrost o ok. 20,8 tys. etatów 

komunikat GUS

GUS. Przeciętne polskie wynagrodzenie w czerwcu 2021

Ile wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 r.? Z danych GUS wynika, że było to 5802,42 zł brutto. Oznacza to, że w skali roku wzrosło o 9,8 proc. Odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,6 proc.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost o 2,9 proc. Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, nagród rocznych, a także wynagrodzeń za nadgodziny.

Z danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że narastająco w okresie sześciu miesięcy 2021 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 3,5 proc. w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 9,8 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,8 proc.

RadioZET.pl/PAP/GUS