Zamknij

W Polsce spada liczba wolnych miejsc pracy

Olga Papiernik
10.12.2018 10:39
biuro
fot. Annie Spratt on Unsplash

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 157,2 tys. w końcu III kwartału 2018 r. i była niższa o 7,5 tys., tj. o 4,6% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z III kw. 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 26 tys., tj. o 19,8%.

W końcu III kw. br. nie obsadzonych było jeszcze 39,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W III kwartale 2018 roku utworzono o 0,4% mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 4,3% więcej niż w III kwartale roku poprzedniego, podano w komunikacie.

W okresie III kwartału 2018 roku zlikwidowano o 37,1% więcej miejsc pracy niż w II kwartale 2018 r., i o 30,2% więcej niż w III kwartale roku poprzedniego, podał również GUS.

"Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że tylko w IV kwartale w latach 2010-2012 liczba nowo utworzonych miejsc pracy była mniejsza od zlikwidowanych. Warto zauważyć, iż począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco większa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności" - czytamy w komunikacie.

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec III kwartału 2018 r. wyniosła 157,2 tys., z tego 136,5 tys. (86,8%) w sektorze prywatnym oraz 20,7 tys. (13,2%) w sektorze publicznym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 49 osób - 72,3 tys. (46%), podano także.

"Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego - 40,7 tys. (25,9%), budownictwa - 25,8 tys. (16,4%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 25,6 tys. (16,3%). W III kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników - 44,6 tys. (28,3%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń - 27,3 tys. (17,4%) oraz specjalistów - 25,6 tys. (16,3%)" - czytamy dalej.

Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim - 123,4 tys. (20,8%), śląskim - 80,4 tys. (13,6%) oraz wielkopolskim - 64,3 tys. (10,8%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w województwie lubuskim - 9,7 tys. (1,6%), podlaskim - 10,3 tys. (1,7%) oraz opolskim - 10,9 tys. (1,8%), podał GUS.

Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec października br. 5,7%, czyli nie zmieniła się wobec danych z września.

ISBnews/OP