Zamknij

Ufność konsumentów spadła w grudniu

Olga Papiernik
19.12.2018 12:25
obliczenia
fot. east news

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 4,1 pkt proc. m/m i wyniósł plus 1,1 pkt w grudniu br. (i spadł o 1 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 7,5 pkt proc. i 5 pkt. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 3,2 pkt. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 3,1 pkt proc. dla oceny możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz 1,8 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju" - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 5,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -1,8 pkt (i spadł o 1,6 pkt proc. r/r), podano także.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 7,5 pkt proc.) oraz możliwości oszczędzania pieniędzy (o 6,4 pkt proc.) Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 5 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 1,8 pkt proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia" - czytamy dalej w komunikacie.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 223 wywiady w okresie 3-12 grudnia (w tym 79 metodą CATI).

ISBnews/OP