Zamknij

Fundusz Kościelny z rekordowymi pieniędzmi. Budżet hojny dla księży

14.10.2021 17:43
księża na beatyfikacji kard. Stefana Wyszynskiego i Matki Elzbiety Rozy Czackiej.
fot. Jakub Kaminski/East News

W projekcie budżetu Polski na 2022 rok zapisano znaczną podwyżkę wydatków na Fundusz Kościelny. W porównaniu do 2021 roku Kościół otrzyma 50 mln zł więcej: 192 mln zł. A może się okazać, że nie jest to jeszcze kwota ostateczna.

Fundusz Kościelny niemal co roku rośnie i niemal co roku wywołuje duże kontrowersje. Pieniądze przyznawane z budżetu mają być formą rekompensaty za przejętą po drugiej wojnie światowej przez państwo ziemię należącą do Kościoła. Fundusz został ustanowiony w 1950 roku.

Pieniądze, które w ramach Funduszu Kościelnego wypłacane są obecne, finansują przede wszystkim składki społeczne i zdrowotne, remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej, a także wspomagają działalność charytatywną, oświatowo-wychowawczą i opiekuńczo-wychowawczą Kościoła. Najwięcej środków pochłania ten pierwszy cel: opłacanie księżom składek ZUS.

Rekordowy Fundusz Kościelny. Ogromne pieniądze na księży z budżetu

Budżet państwa na rok 2022 coraz bardziej się krystalizuje. Według założeń zawartych w projekcie oficjalny deficyt ma wynieść 30,9 mld zł przy dochodach sięgających 481,4 mld zł. Najwyższa Izba Kontroli wskazała jednak, że rząd ukrywa dług, który będą musieli spłacać Polacy, poza oficjalnym budżetem. Tylko w 2020 roku zadłużenie wzrosło w ten sposób o 200 mld zł.

Wśród zaplanowanych na 2022 rok wydatków są także koszta funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Budżet przeznaczy na niego 192 mln zł – o dobre 50 mln zł więcej, niż w 2021. Wysokość Funduszu wzrosła od 2000 roku niemal o 100 procent.

Zdecydowana większość środków przeznaczana jest na dotowanie lub całkowite finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych. Uzależnione są one od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które podwyższane jest co roku. W 2021 wynosi ono 2800 zł brutto, w 2022 zostanie podniesione do 3010 zł brutto.

Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na Fundusz Kościelnych może jeszcze wzrosnąć. Pokazują to dane historyczne: w 2020 roku zgodnie z zapisami budżetowymi zaplanowano wsparcie w wysokości 140,8 mln zł, jak wynika z raportu NIK, wydano 181,8 mln zł. Może się więc okazać, że faktyczna wartość Funduszu przekroczy 200 mln zł.

Opozycja coraz wyraźniej opowiada się za likwidacją Funduszu Kościelnego. Wśród alternatyw wymienia się między innymi wprowadzenie dobrowolnego odpisu podatkowego.

RadioZET.pl/money.pl