Zamknij

Frankowicze. Największy bank w Polsce planuje ugody

23.03.2021 07:25
Ugody z frankowiczami. PKO BP przeznaczy 7 miliardów złotych
fot. Piotr Molecki/East News

Jeden z największych polskich banków polubownie rozliczy się z frankowiczami. Zgodnie z uchwałą, w kwietniu akcjonariusze zdecydują o ugodach.

Frankowicze od lat walczą o unieważnienie lub złagodzenie niekorzystnych umów kredytowych z bankami. Już w zeszłym roku pisaliśmy o tym, że zdaniem prezesa NBP Adama Glapińskiego, banki są odpowiedzialne za afery z klientami, którzy posiadają zobowiązania we frankach. 

Teraz pojawiła się informacja, że PKO BP chce przeznaczyć 6,7 mld zł na pokrycie kosztów ugód z frankowiczami. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 24 kwietnia 2021 roku.

PKO BP. Ugody z frankowiczami

Bank PKO BP pracuje nad stworzeniem specjalnego funduszu. Prawie 7 mld zł miałoby być przeznaczone na pokrycie kosztów ugód z kredytobiorcami walutowymi.

Co przewiduje projekt uchwały? W dokumencie czytamy o stworzeniu specjalnego funduszu z przeznaczeniem go na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych.

Jeśli uchwała zostanie zatwierdzona, wówczas zarząd banku będzie mógł przystąpić do zawierania umów ze swoimi klientami. Stanie się tak po pozytywnym zaopiniowaniu warunków przez radę nadzorczą, m.in. w zakresie zwolnienia z długu.

Frankowicze. Bank PKO BP szykuje ugody

Bank PKO BP chce podpisać ugody z frankowiczami. Grupa kapitałowa deklaruje, że wspólnie m.in. z ośmioma innymi bankami i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego pracują od ponad kwartału nad propozycją szefa KNF dot. ugód z frankowiczami.

Na czym ma polegać ugoda banku z frankowiczami? Porozumienie ma dawać możliwość zawierania dobrowolnych porozumień, dzięki którym klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego walutowy kredyt mieszkaniowy od początku był kredytem złotowym. Zdaniem PKO BP to rozwiązanie jest obecnie jedynym, które ma szansę na realne wdrożenie i które pogodzi interesy banków, kredytobiorców walutowych, złotowych i deponentów, u których banki zaciągnęły swój dług.

Akcjonariusze PKO BP zdecydują o ugodach z frankowiczami

Wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski podkreślił, że kompromisowa propozycja ugód wskazuje, że banki potraktują kredytobiorców walutowych tak samo, jak traktowały kredytobiorców złotowych.

Jest ona niesłychanie kosztowna dla sektora bankowego. Bierze on na siebie wszystkie koszty związane ze wzrostem kursów walutowych

Rafał Kozłowski, Wiceprezes PKO BP

Skup będzie realizowany pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Cena, po jakiej bank będzie skupować akcje, nie będzie wyższa niż 95 proc. ich wartości księgowej, a łączna liczba skupionych w ten sposób akcji nie przekroczy 10 proc. kapitału zakładowego banku.

Na przeprowadzenie skupu akcji zostanie utworzony kapitał rezerwowy w wysokości 4,5 mld zł. Zgoda akcjonariuszy na nabywanie akcji własnych na takich zasadach będzie obowiązywać przez 5 lat.

RadioZET.pl/PAP