Zamknij

Fed podnosi stopy procentowe, kolejne podwyżki jeszcze w tym roku

Rafał Mandes
21.03.2018 23:49
Fed podnosi stopy procentowe, kolejne podwyżki jeszcze w tym roku
fot. Jacob Morrison/Unsplash

Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 pb do 1,50-1,75 proc. - podano w komunikacie. Bankierzy z Fed wciąż oczekują trzech podwyżek stóp proc. w 2018 r. oraz większej niż poprzednio skali podwyżek w latach 2019-2020. W górę zrewidowano również prognozy PKB.

To szósta w cyklu, rozpoczętym w grudniu 2015 r., podwyżka fed funds. Fed utrzymał prognozę liczby podwyżek stóp procentowych na 2018 r. oraz podwyższył prognozy podwyżek na kolejne lata.

Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2018 r. pozostała na poziomie 2,125 proc., co oznacza, iż członkowie Fed oczekują w bieżącym roku trzech podwyżek stóp o 25 pb.

Mediana prognoz względem poziomu fed funds na koniec 2019 r. wzrosła do 2,875 proc., wobec 2,688 proc. w XII, co wskazuje na trzy podwyżki stóp procentowych w tym okresie, wobec dwóch poprzednio.

Na 2020 r. mediana wskazuje na 3,375 proc. wobec 3,063 proc. prognozowanych we wrześniu.

Mediana prognozy długoterminowej stopy procentowej wzrosła do poziomu 2,875 proc. z 2,750 proc.

W najnowszych prognozach makroekonomicznych Fed podwyższył prognozy wzrostu gospodarczego i obniżył prognozy bezrobocia. Pełne prognozy w tabeli poniżej (wszystkie dane w proc.).

Fed ocenił w komunikacie, że "perspektywy dla gospodarki w ostatnich miesiącach poprawiły się".

W komunikacie powtórzono sformułowanie ze stycznia, iż "warunki w gospodarce będą rozwijały się w kierunku, który uzasadnia kolejne stopniowe podwyżki stóp procentowych”, oraz że zachodzi konieczność "dalszego stopniowego dostosowania polityki pieniężnej”, dzięki czemu "aktywność w gospodarce będzie rozwijać się w umiarkowanym tempie w średnim terminie".

Ścieżka stóp procentowych, według Fed, wciąż zależeć będzie od perspektyw dla gospodarki w zależności od napływających danych makro.

Podobnie jak w trakcie ostatnich posiedzeń Fed ocenił, że "krótkoterminowe ryzyka dla perspektyw gospodarczych wydają się zasadniczo zbilansowane, jednak FOMC uważnie monitoruje rozwój sytuacji inflacyjnej" - napisano w komunikacie.

Fed podtrzymał ocenę, że wzrost gospodarczy w USA pozostaje solidny.

"Informacje otrzymane przez FOMC od styczniowego posiedzenia wskazują, że rynek pracy dalej się umacniał, a aktywność w gospodarce rosła w solidnym tempie" - napisano w komunikacie.

"Przyrost liczby miejsc pracy w ostatnich miesiącach był mocny, a stopa bezrobocia była niska. Ostatnie dane sugerują, że wzrost wydatków gospodarstw domowych oraz inwestycji w środki trwałe osłabł po mocnych odczytach z IV kwartału" - dodano.

PKB USA w IV kw. 2017 r. wzrósł o 2,5 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk vs. 3,2 proc. w poprzednim kwartale - wynika z II wyliczenia. Oznacza to, iż gospodarka USA rozwijała się w całym 2017 r. w tempie 2,3 proc. (1,5 proc. w 2016 r.).

Deflator PCE, preferowana przez Fed miara inflacji, w styczniu wyniósł 1,7 proc. rdr, tyle samo co miesiąc wcześniej. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,5 proc. rdr. W ostatnich 5 latach deflator PCE przekroczył 2-proc. cel inflacyjny Fed jedynie dwukrotnie.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w lutym wzrosła o 313 tys. To ponad trzykrotnie więcej niż potrzebne jest do wchłonięcia nowych pracowników na rynku (75-100 tys.).

Stopa bezrobocia w USA utrzymała się w lutym na najniższym od 17 lat poziomie.

Fed ocenia, że inflacja w USA pozostaje na niskim poziomie, jednak w kolejnych miesiącach wzrośnie.

"W ujęciu rocznym, zarówno ogólny wskaźnik inflacji, jak i inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii nadal pozostają poniżej poziomu 2 proc. (czyli celu inflacyjnego Fed - PAP). Rynkowe wskaźniki inflacji wzrosły w ostatnich miesiącach, jednak pozostają niskie" - napisano w komunikacie.

FOMC spodziewa się, że inflacja w kolejnych miesiącach wzrośnie i w średnim okresie ustabilizuje się wokół 2-proc. celu. Poprzednio napisano, że inflacja wzrośnie "w tym roku".

Rafał Tuszyńki (PAP Biznes)/RM