Zamknij

Ponad połowa zakładów motoryzacyjnych zatrudnia obywateli Ukrainy

Olga Papiernik
17.12.2018 12:14
zaklad motoryzacyjny
fot. Wojtek Laski/East News

57% zakładów motoryzacyjnych w Polsce zatrudnia obywateli Ukrainy, wynika z raportu Exact Systems "MotoBarometr 2018". W Niemczech planuje to zrobić co piąta fabryka - 22%.

"Potrzebujemy coraz więcej rąk do pracy, a tych brakuje. Niemal 2 na 3 zakłady produkcyjne w Polsce planują w najbliższych miesiącach zwiększyć zatrudnienie, co oznacza wzrost o 19 pkt proc. r/r. Aż 98% pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych, co czwarty będzie szukać pracowników średniego szczebla, a 13% będzie rekrutować kadrę menedżerską. Dynamiczny rozwój motoryzacji obserwujemy również w innych państwach CEE, gdzie odnotowano najwyższe wskaźniki wzrostu produkcji i największe zapotrzebowanie na pracowników. O wzroście zatrudnienia mówi aż 86% węgierskich respondentów, 7 na 10 ankietowanych z Rumunii i Słowacji oraz połowa z Czech. Z tego grona jedynie Rumunia jest samowystarczalna i nie musi posiłkować się pracownikami z Ukrainy - mówi Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems" - powiedział członek zarządu Exact Systems Jacek Opala, cytowany w komunikacie.

Polska o ukraińskich pracowników konkuruje z Czechami oraz Węgrami, w których odpowiednio 59% i 43% przedstawicieli branży już rekrutuje Ukraińców. Na Słowacji odsetek ten wynosi 16%, a w Niemczech - 7%.

Badanie wykazało, że 63% firm motoryzacyjnych z Polski zakłada zwiększenie liczby etatów w najbliższych miesiącach. Niemal połowa firm narzeka na brak kadry o kierunkowym wykształceniu, zaś 46% respondentów wskazuje na rosnącą presję płacową.

W badaniu wskazano, że Czechy i Słowacja zliberalizowały przepisy o zatrudnianiu Ukraińców, natomiast Niemcy planują w styczniu wprowadzić zmiany w prawie migracyjnym i częściowo otworzyć swój rynek pracy na specjalistów spoza Unii Europejskiej.

"Jak pokazują wyniki 'MotoBarometru 2018', sporo firm na tę nowelizację przepisów czeka" - podano także.

Według szacunków Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, do obsadzenia pozostaje ponad 1,5 mln wakatów. Niemcy poszukują przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie wykształcenie zawodowe, podano także.

"Jak wynika z 'MotoBarometru 2018' najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu rosnących potrzeb kadrowych jest uruchomienie profilu motoryzacyjnego w szkołach zawodowych (68% wskazań). W obliczu powiększającego się deficytu kadrowego, ponad połowa zakładów motoryzacyjnych w Polsce (55%) jest otwarta na automatyzację procesów produkcyjnych, dzięki którym zapotrzebowanie na pracowników mogłoby być mniejsze" - czytamy dalej.

Badanie "MotoBarometr 2018. Nastroje w automotive. Polska, Czechy, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania" zostało przeprowadzone przez firmę Exact Systems na celowej próbie przedstawicieli firm z sektora automotive będących klientami Exact Systems. Wśród nich znajdują się m.in. producenci samochodów, poddostawcy części i komponentów samochodowych Tier I i Tier II, takich jak wycieraczki, szyby samochodowe, dachy, kolumny kierownicze czy elementy bezpieczeństwa. Wielkość próby wyniosła 597 respondentów z 9 państw (Polska, Czechy, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania).

Badanie zrealizowano metodą telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od kwietnia do lipca 2018 roku.

ISBnews/OP